หมายความว่าไง

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง22 ก.ย. 2014

เนื้อเพลง

หมายความว่าไง - พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง (彭拍·瓦奇拉班桌)

Written by:Onpa Music

ทำดีได้แต่ทนทำ

 

เธอไม่ยอมจำ

 

เอะอะไม่พอใจ

 

มองเลย

 

ข้ามกันเกินไป

 

ฉันก็น้อยใจ

 

ทำกันได้ลงคอ

 

แต่พอเขามา

 

เห็นเธอเอาใจ

 

เห่อตามเขาไปทุกทาง

 

อย่างที่เขาทำ

 

เห็นดีทุกอย่าง

 

ผิดก็ว่าตาม

ถูกอยู่แล้ว

 

หมายความว่าไงนะ

 

คิดแล้วไม่เข้าใจ

 

ช่วยพูดอะไรให้ชัดหน่อย

 

หมายความว่าไงนะ

 

คิดแล้วไม่เข้าใจ

 

หัวมันไม่ไป

มันไม่รู้

 

ลงแรง

 

ยิ่งทุ่มเทไป

 

ยิ่งจะเสียใจ

 

โดนเธอย่ำยีเอา

 

มีอะไร

 

เอาแต่หาเขา

 

เห็นคนเก่าๆ

เป็นแค่หัวตอ

 

ไม่เคยเข้าใจ

 

คิดจะเอาดี

 

แต่มันไม่มีหนทาง

 

อย่างที่เขาทำ

 

ฉันทำทุกอย่าง

 

ไม่เคยว่าตาม

ผิดอยู่แล้ว

 

หมายความว่าไงนะ

 

ฉันมันไม่เข้าใจ

ช่วยพูดอะไรให้ชัดหน่อย

 

หมายความว่าไงนะ

 

คิดแล้วไม่เข้าใจ

 

หัวมันไม่ไป

มันไม่รู้

 

แต่พอเขามา

 

เห็นเธอเอาใจ

 

เห่อตามเขาไปทุกทาง

 

อย่างที่เขาทำ

 

เห็นดีทุกอย่าง

 

ผิดก็ว่าตาม

ถูกอยู่แล้ว

 

หมายความว่าไงนะ

 

ฉันมันไม่เข้าใจ

 

ช่วยพูดอะไรให้ชัดหน่อย

 

หมายความว่าไงนะ

 

คิดแล้วไม่เข้าใจ

 

หัวมันไม่ไป

มันไม่รู้

 

หมายความว่าไงนะ

 

คิดแล้วไม่เข้าใจ

 

ช่วยพูดอะไรให้ชัดหน่อย

 

หมายความว่าไงนะ

 

คิดแล้วไม่เข้าใจ

 

หัวมันไม่ไป

มันไม่รู้

 

หมายความว่าไงนะ

 

ฉันมันไม่เข้าใจ

 

ช่วยพูดอะไรให้ชัดหน่อย

 

หมายความว่าไงนะ

 

คิดแล้วไม่เข้าใจ

 

หัวมันไม่ไป

มันไม่รู้

 

หมายความว่าไงนะ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***