ลำเพลินเจริญใจ

มนต์แคน แก่นคูน30 ก.ค. 2013

เนื้อเพลง

ลำเพลินเจริญใจ - มนต์แคน แก่นคูน

Written by:เทพบุตร รอดชมภู/ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว

 

พอแต่เปิดผ้ากั้งออกมาส่องจั่งมองเห็น

 

พวกผู้สาวมาฟังเพลง

 

จั่งแม่นงามแท้น้อน้อง

 

จั่งแม่นงามแท้น้อน้อง

 

แม่น้องสาวจั่งว่าพอคราวแล้ว

 

คราวแล้วสิลำตัดดอกข่อย

สิลำตัดดอกข่อย

สิลำเกี้ยวเหนี่ยวพัน

แต่ก่อนนั้นสิลำเกี้ยวชิงฮัก

กะว่าให้สองแพงฮักต่อกันผู้ลำเกี้ยว

 

ลำคืนเดียวพี่ขอซ้อนเป็นกลอน

 

ลำคืนเดียวพี่ขอซ้อนเป็นกลอน

 

พี่ขอกอดหมั้นลำเกี้ยวเหนี่ยวพัน

กลอนแบบนั่นพี่ลำเกี้ยวบ่ทันเขา

กลอนแบบนั่นพี่ลำเกี้ยวบ่ทันเขา

กะเอาจังหวะผู้ลำไทดอกกระถินพิณเกี้ยว

 

ฉันนอนเดี่ยวผู้ฉันเปลี่ยวกายา

ฉันนอนเดี่ยวผู้ฉันเปลี่ยวกายา

มาพบน้อยโสภาจะเอาไหมแม่คุณ

 

หมุนไปเรื่อยผู้เพลงไทยเขาว่า

หมุนไปเรื่อยผู้เพลงไทยเขาว่า

 

โอ้นักกีฬาชอบเล่นลองเสียง

แสงตะเกียงมันใสส่องเวที

 

น้อยนารีผู้หนุ่มแน่นเต็มพันธุ์

พี่จำได้เพลงไทยเขาว่า

พี่จำได้ผู้เพลงไทยเขาว่า

 

พี่จำได้ผู้เพลงไทยเขาว่า

 

นักกีฬาชอบเล่นซออู้ม่วนเพลิน

 

ฉันเมินมองผู้ฉันต้องกายา

 

ฉันเมินมองผู้ฉันต้องกายา

จะเอาเท่าไรผู้ราคาจะให้ห้าพันทอง

 

ฟังเสียงกลองผู้ตีดังตุ้มเติ้น

 

ตุ้มเติ้น เติ้น เติ้น ตุ้มเติ้น

 

ตุ้มเติ้น เติ้น เติ้น ตุ้มเติ้น

 

ถกขาบาดผู้เยินเยินผู้ทั้งฟ้อนอ่อนแขน

 

ต้อนตี่แต้นผู้เจ้าผู้ติงผู้มันแกว

ต้อนตี่แต้นผู้เจ้าผู้ติงสะลิงติ่ง

ผู้เจ้าผู้ลิงผู้ลมพัดผู้ง่าย่างผู้ลมต้อง

 

ลมต้องผู้ใบตองเจ้าขูหย่าว

ลมผ่านต้องผู้ใบตองเจ้าขูหย่าว

 

บ่าวพี่ชายขาดชู้ผู้ไกลข้างห่างชม

 

อ๊มเอ๊ยอ๊ม อย่าสิจ่มผู้นำหลาย

อ๊มเอ๊ยอ๊ม อย่าสิจ่มผู้นำหลาย

ผู้บ่าวพี่ชายผู้นอนคิด

ห่วงคะนิงผู้นำน้อง นำคะนิงผู้นำน้อง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***