ว่างเมื่อไรมาอีกนะ

นัท มีเรีย20 ม.ค. 1998
เนื้อเพลง

เพลง: ว่างเมื่อไรมาอีกนะ

ศิลปิน: นัท มีเรีย

 

ว่างเมื่อไร ก็มาอีกนะ

ว่างเมื่อไร มาหากันหน่อย

ต่อให้นานยังไงจะคอย

ก็อยากจะคอย แต่เธอเท่านั้น

ว่างเมื่อไร ก็มาเมื่อนั้น

ว่างเมื่อไร มาหาฉันหน่อย

อยากให้เธอ นั้นรู้ว่าฉัน ยังคอย

ได้เจอหน้าเธอ เฮอะเฮอ

โอกาสก็อาจมีน้อย

ไม่บ่อยขนาดที่หวัง

ถ้ามีเวลาอีกครั้ง กลับมาหา หากัน

ฉันอาจจะอยู่ทางนี้

เธออาจจะอยู่ทางนั้น

เมื่อไหร่ที่ห่างไกลกัน

อยากให้คิดถึงฉันเข้าไว้

นะ.. ว่างเมื่อไร มาหากันหน่อย

ต่อให้นานยังไงจะคอย

ก็อยากจะคอย แต่เธอเท่านั้น

ว่างเมื่อไร ก็มาเมื่อนั้น

ว่างเมื่อไร มาหาฉันหน่อย

อยากให้เธอ นั้นรู้ว่าฉัน ยังคอย

ได้เจอหน้าเธอ เฮอะเฮอ

ถ้าเหนื่อย ก็อยากให้พัก

งานหนักก็อดทนไว้

ถ้าหยุดเมื่อไหร่วันไหน

กลับมาหา หากัน

ฉันอาจจะอยู่ทางนี้

เธออาจจะอยู่ทางนั้น

เมื่อไหร่ที่ห่างไกลกัน

อยากให้คิดถึงฉันเข้าไว้

นะ.. ว่างเมื่อไร มาหากันหน่อย

ต่อให้นานยังไงจะคอย

ก็อยากจะคอย แต่เธอเท่านั้น

ว่างเมื่อไร ก็มาเมื่อนั้น

ว่างเมื่อไร มาหาฉันหน่อย

อยากให้เธอ นั้นรู้ว่าฉัน ยังคอย

ได้เจอหน้าเธอ เฮอะเฮอ

ว่างเมื่อไร ก็มาอีกนะ

ว่างเมื่อไร มาหากันหน่อย

ต่อให้นานยังไงจะคอย

ก็อยากจะคอย แต่เธอเท่านั้น

ว่างเมื่อไร ก็มาเมื่อนั้น

ว่างเมื่อไร มาหาฉันหน่อย

อยากให้เธอ นั้นรู้ว่าฉัน ยังคอย

ได้เจอหน้าเธอ เฮอะเฮอ

นะ.. ว่างเมื่อไร มาหากันหน่อย

ต่อให้นานยังไงจะคอย

ก็อยากจะคอย แต่เธอเท่านั้น

ว่างเมื่อไร ก็มาเมื่อนั้น

ว่างเมื่อไร มาหาฉันหน่อย

อยากให้เธอ นั้นรู้ว่าฉัน ยังคอย

ได้เจอหน้าเธอ เฮอะเฮอ

นะ.. ว่างเมื่อไร มาหากันหน่อย

ต่อให้นานยังไงจะคอย

ก็อยากจะคอย แต่เธอเท่านั้น

ว่างเมื่อไร ก็มาเมื่อนั้น

ว่างเมื่อไร มาหาฉันหน่อย

อยากให้เธอ นั้นรู้ว่าฉัน ยังคอย

ได้เจอหน้าเธอ เฮอะเฮอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

cover
00:0000:00
คิวเพลง

ไม่มีเพลงที่ถูกเพิ่ม