เจ้ากางเขน

มาช่า วัฒนพานิช20 ก.ค. 1995

เนื้อเพลง

เจ้ากางเขน - มาช่า วัฒนพานิช (玛莎·华顿娜柏妮)

Written by:นตกร สามัคยารมณ์/ภาสกร หุตะวณิช

ตื่นแต่เช้าเจ้ากางเขน มีเสียงเพลงมาฝาก

 

ปลุกจากฝัน เริ่มต้นวันสวยงาม

 

จับกิ่งนี้ เกาะกิ่งนั้น หันหน้ามาสบสายตากัน

 

ทักทายกัน ประสาเพื่อนกันมานาน

 

วันนี้เจ้านกกางเขน เจ้าบินจากไปหนใด

 

จะมีใครคอยห่วงใย เจ้าบ้างไหม

 

ป่าร้างเมืองแล้งอย่างนี้ เพื่อนเอยจะอยู่อย่างไร

 

จะมีร่มเงาแห่งใดให้พักพิง

 

ตื่นแต่เช้าเจ้ากางเขน มีเสียงเพลงมาฝาก

 

ปลุกจากฝัน เริ่มต้นวันสวยงาม

 

จับกิ่งนี้ เกาะกิ่งนั้น หันหน้ามาสบสายตากัน

 

ทักทายกัน ประสาเพื่อนกันมานาน

 

วันนี้เจ้านกกางเขน เจ้าบินจากไปหนใด

 

จะมีใครคอยห่วงใย เจ้าบ้างไหม

 

ป่าร้างเมืองแล้งอย่างนี้ เพื่อนเอยจะอยู่อย่างไร

 

จะมีร่มเงาแห่งใดให้พักพิง

 

(วันนี้เจ้านกกางเขน เจ้าบินจากไปหนใด)

 

(จะมีใครคอยห่วงใย เจ้าบ้างไหม)

 

(ป่าร้างเมืองแล้งอย่างนี้ จะมีที่ใดให้ไป)

 

(จะมีร่มเงาแห่งใด ให้อาศัย)

 

วันนี้เจ้านกกางเขน เจ้าบินจากไปหนใด

 

จะมีใครคอยห่วงใย เจ้าบ้างไหม

 

ป่าร้างเมืองแล้งอย่างนี้ เพื่อนเอยจะอยู่อย่างไร

 

จะมีร่มเงาแห่งใดให้พักพิง

 

จะมีร่มเงาแห่งใดให้พักพิง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***