ขโมยมันอัด

ใหม่ เจริญปุระ9 มี.ค. 2004

เนื้อเพลง

ขโมยมันอัด - ใหม่ เจริญปุระ

Written by:วิเชียร คำเจริญ/ชนชิต จรรย์สืบศรี

 

หลับอยู่แหมบ แหมบ

พวกก็แอบขึ้นมาอัด

 

ขโมยมันซิงัด

ขึ้นมาอัดน้องจนจุก

 

ชั้นล่างชั้นบนมันขึ้นมา

ค้นขึ้นไปบุก

 

ออมสินตั้งวางยังทุบ

สตางค์เต็มกระปุก

 

ยังอัดเจ้าทุกข์ทุบกระปุกแตกเลย

 

เอาอะไรเอาไป

 

น้องไม่ขืนขัด

 

ขอทีอย่ามาอัด

อย่ามาอัดน้องเลย

 

เอาอะไรเอาไป

 

น้องไม่ขืนขัด

ขอทีอย่ามาอัด

อย่ามาอัดน้องเลย

 

เสื้อผ้าเก่า เก่า

โจรงี่เง่ามันก็เก็บ

 

มีดโต้มีดอีเหน็บ

มันก็เก็บเพราะงกจัด

 

มาจ้องเอวคนมัน

จะค้นเอาเข็มขัด

 

ขอหอมแก้มไซร้

ถ้าไม่ให้มันจะอัด

 

ปล่อยหอมปล่อยฟัด

ไม่ถูกอัดก็พอ

 

เอาอะไรเอาไป

 

น้องไม่ขืนขัด

ขอทีอย่ามาอัด

อย่ามาอัดน้องเลย

เอาอะไรเอาไป

 

น้องไม่ขืนขัด

ขอทีอย่ามาอัด

อย่ามาอัดน้องเลย

 

เอาอะไรเอาไป

 

น้องไม่ขืนขัด

ขอทีอย่ามาอัด

อย่ามาอัดน้องเลย

 

เอาอะไรเอาไป

 

น้องไม่ขืนขัด

ขอทีอย่ามาอัด

อย่ามาอัดน้องเลย

 

เสื้อผ้าเก่า เก่า

โจรงี่เง่ามันก็เก็บ

 

มีดโต้มีดอีเหน็บ

มันก็เก็บเพราะงกจัด

 

มาจ้องเอวคนมัน

จะค้นเอาเข็มขัด

 

ขอหอมแก้มไซร้

ถ้าไม่ให้มันจะอัด

ปล่อยหอมปล่อยฟัด

ไม่ถูกอัดก็พอ

 

เอาอะไรเอาไป

 

น้องไม่ขืนขัด

ขอทีอย่ามาอัด

อย่ามาอัดน้องเลย

 

เอาอะไรเอาไป

 

น้องไม่ขืนขัด

 

ขอทีอย่ามาอัด

อย่ามาอัดน้องเลย

 

เอาอะไรเอาไป

 

น้องไม่ขืนขัด

ขอทีอย่ามาอัด

อย่ามาอัดน้องเลย

 

อย่าอัดเลยพี่

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***