แรงยังมี

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์18 ส.ค. 2006

เนื้อเพลง

Rang Young Mee - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Written by:Pongsit Kum/Pongsit Kumpee

 

เดินย่ำบนเส้นรองเท้าไปเรื่อยเปื่อย

 

รู้สึกปวดเมื่อยนั่งพักเอาแรงก่อน

 

เดินไปไหนออกไปไหนย่อมรู้ทาง

 

ทุกสิ่งที่ทำทำไปคิดไว้ก่อน

 

เรี่ยว แรง ยัง พอ มี

 

ยัง พอ มี แรง อยู่

 

เรี่ยว แรง ยัง พอ มี

 

ยัง พอ มี แรง อยู่

 

ชีวิตตั้งโจทย์บวกลบคูณหาร ก่อน

 

ไม่ด่วนใจร้อนคิดก่อนตัดสิน ใจ

 

ผิดหวังมาแปดครั้งก็ยังเฉย เฉย

 

เศร้าไปไยเอ๋ยปวดหัวกบาล

 

เรี่ยว แรง ยัง พอ มี

 

ยัง พอ มี แรง อยู่

 

เรี่ยว แรง ยัง พอ มี

ยัง พอ มี แรง อยู่

 

เรื่องปวดแสบเรื่องกวนใจ

เรื่องร้ายร้ายลุยมันไป

ยิ้มเข้าไว้เมื่อภัยมาถึง

 

สุกสุกดิบดิบอย่างเรา

ลมหายใจยังมีอยู่

ยิ้มแล้วสู้ถ้าพอมีแรง

 

เรี่ยว แรง ยัง พอ มี

 

ยัง พอ มี แรง อยู่

 

เรี่ยว แรง ยัง พอ มี

 

ยัง พอ มี แรง อยู่

 

เดินย่ำบนเส้นรองเท้าไปเรื่อยเปื่อย

 

รู้สึกปวดเมื่อยนั่งพักเอาแรงก่อน

 

ปัญหายากเย็นแค่ไหน วิ่งชนใส่

 

เจ็บเจ็บแสบแสบ

แค่ไหนวิ่งชนใหม่

 

เรี่ยว แรง ยัง พอ มี

 

ยัง พอ มี แรง อยู่

 

เรี่ยว แรง ยัง พอ มี

 

ยัง พอ มี แรง อยู่

 

เรี่ยว แรง ยัง พอ มี

 

เรี่ยว แรง ยัง พอ มี

 

เรี่ยว แรง ยัง พอ มี

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***