คำสัญญา

สาว สาว สาว10 มี.ค. 2016

เนื้อเพลง

คำสัญญา - สาว สาว สาว

Written by:เสาวลักษณ์ ลีละบุตร

กลางหาดทราย

 

เหน็บในหนาวลมผ่าน

 

คืนนี้แสงจันทร์

 

มีความหมาย

 

ภาพแห่งความหลัง

 

ครั้งเราเคยชิดใกล้

 

แรกรักฝังใจ

 

ยังติดตรึง

 

แรกรักฝังใจ

 

ยังติดตรึง

 

พอรุ่งสาง

 

ลางลางแสงทองส่อง

 

วันที่สมปองคงมาถึง

 

รักที่ปรารถนา

 

พาใจให้คิดคำนึง

 

ทะเลแม้ขวางตรึงจะฝ่าไป

 

ทะเลแม้ขวางตรึงจะฝ่าไป

 

ส่งเพลงบทนี้

 

ผ่านข้ามขอบฟ้า

 

คำสัญญาอยู่คู่ฟ้า

 

และดาวเดือน

 

ยังย้ำเตือน

 

ไม่รู้เลือนไปจากใจ

 

ยังย้ำเตือน

 

ไม่รู้เลือนไปจากใจ

 

ส่งเพลงบทนี้

 

ผ่านข้ามขอบฟ้า

 

คำสัญญาอยู่คู่ฟ้า

 

และดาวเดือน

 

ยังย้ำเตือน

 

ไม่รู้เลือนไปจากใจ

 

ยังย้ำเตือน

 

ไม่รู้เลือนไปจากใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***