OrLog In

ทำได้หรือเปล่า

Nuvo5 ก.ย. 2006

Lyrics

ทำได้หรือเปล่า - Nuvo

Written by:โสฬส ปุณกะบุตร/โอภาส พันธุ์ดี

 

เธอกลับมาวันนี้

 

ไม่เป็นเหมือนเธอคนก่อน

 

มาอ้อนวอน

 

จะย้อนคืนมาเหมือนเก่า

 

บอกเราให้ลืมเมื่อวาน

 

ที่เป็นรอยแผลเป็น

ในใจเรา

 

ที่ปวดร้าว

 

ฝังอยู่เป็นรอยลึก มานาน

 

มองหน้าเธอเอาไว้

 

และทำหัวใจให้แกร่ง

 

จงแสดง

 

ให้เหมือนว่าใจไม่สั่น

 

บอกเธอว่าเราไม่ลืม

 

สิ่งที่เธอได้เคย

ทำร้ายกัน

 

แม้ใจนั้น

 

มันคิดจะยอมเธอเหมือนเคยมา

 

อย่าให้ใจ

 

แพ้ภัยตัวเอง

 

อย่าไปตามใจ

หัวใจเราเอง

 

เป็นอย่างที่ผ่านมา

 

เจ็บมาพอไหม

 

บอกเธอไป ว่าใจยังเจ็บ

 

และไม่มีใจ

 

เหลือพอให้ใคร

 

แล้วก็หันจากไป

 

แค่นี้ทำได้หรือเปล่า

 

บอกเธอว่าเราไม่ลืม

 

สิ่งที่เธอได้เคยทำร้ายกัน

 

แม้ใจนั้น

 

มันคิดจะยอมเธอเหมือนเคยมา

 

อย่าให้ใจ

 

แพ้ภัยตัวเอง

 

อย่าไปตามใจ

หัวใจเราเอง

 

เป็นอย่างที่ผ่านมา

 

เจ็บมาพอไหม

 

บอกเธอไป

 

ว่าใจยังเจ็บ

 

และไม่มีใจ

เหลือพอให้ใคร

 

แล้วก็หันจากไป

 

เจ็บมาพอแล้ว

 

อย่าให้ใจ

 

แพ้ภัยตัวเอง

 

อย่าไปตามใจ

หัวใจเราเอง

 

เป็นอย่างที่ผ่านมา

 

เจ็บมาพอไหม

 

บอกเธอไป ว่าใจยังเจ็บ

 

และไม่มีใจ

 

เหลือพอให้ใคร

 

แล้วก็หันจากไป

 

แค่นี้ทำได้หรือเปล่า

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***