รสปูอัด

ไจแอนท์4 ม.ค. 2010

เนื้อเพลง

เพลง: รสปูอัด

ศิลปิน: ไจแอนท์

 

โดนละซิ เออ

โดนละซิ เออ

โดนละซิ เออ

โดนละซิ เออ

 

เธอทำยังงี้

มันไม่ดีนะมันเสียหาย

ฉันไม่สบาย ไม่สบาย

ยังมารังแก

ทำกันทำไม กันทำไม

ละก็แหมแหม

ฉันน่าสงสาร น่าสงสาร

ทำกันลงคอ

เธอก็ทำไม ก็ทำไม

ละมาปิ๊งปิ๊ง

แล้วก็มาทิ้ง ก็มาทิ้ง

ให้ฉันพังพัง

น้ำตามันไหล ตามันไหล

ละเป็นถังถัง

ติ๋งจ๊ะติ๋งติ๋ง จ๊ะติ๋งติ๋ง

จ๊ะติ๋งติ๋ง

เจ็บนี้ รสปูอัด (รสปูอัด)

เธอคงไม่รู้เป็นยังไง

เธอคงไม่รู้

เจ็บนี้

เหมือนโดนอัด (เหมือนโดนอัด)

เธอยังไม่รู้ เป็นยังไง

เธอยังไม่รู้

 

เธอทำยังงี้

มันไม่ดีนะมันเสียหาย

ฉันไม่สบาย ไม่สบาย

ยังมารังแก

ทำกันทำไม กันทำไม

ละก็แหมแหม

ฉันน่าสงสาร น่าสงสาร

ทำกันลงคอ

เธอก็ทำไม ก็ทำไม

ละมาปิ๊งปิ๊ง

แล้วก็มาทิ้ง ก็มาทิ้ง

ให้ฉันพังพัง

น้ำตามันไหล ตามันไหล

ละเป็นถังถัง

ติ๋งจ๊ะติ๋งติ๋ง จ๊ะติ๋งติ๋ง

จ๊ะติ๋งติ๋ง

เจ็บนี้ รสปูอัด (รสปูอัด)

เธอคงไม่รู้เป็นยังไง

เธอคงไม่รู้

เจ็บนี้

เหมือนโดนอัด (เหมือนโดนอัด)

เธอยังไม่รู้ เป็นยังไง

เธอยังไม่รู้

เจ็บนี้ รสปูอัด (รสปูอัด)

เธอคงไม่รู้เป็นยังไง

เธอคงไม่รู้

เจ็บนี้

เหมือนโดนอัด (เหมือนโดนอัด)

เธอยังไม่รู้ เป็นยังไง

เธอยังไม่รู้

โดนละซิ เออ

โดนละซิ เออ

โดนละซิ เออ

โดนละซิ เออ

โดนละซิ เออ

โดนละซิ เออ

โดนละซิ เออ

โดนละซิ เออ

 

อูฮู่ อ้าฮะ

อูฮู้ ก็อาฮ่ะ

อูฮู่ อ้าฮะ อูฮู้ ก็อาฮ่ะ

อูฮู่ อ้าฮะ อูฮู้ ก็อาฮ่ะ

อูฮู่ อ้าฮะ อูฮู้ ก็อาฮ่ะ

เจ็บนี้ รสปูอัด (รสปูอัด)

เธอคงไม่รู้เป็นยังไง

เธอคงไม่รู้

เจ็บนี้

เหมือนโดนอัด (เหมือนโดนอัด)

เธอยังไม่รู้ เป็นยังไง

เธอยังไม่รู้

เจ็บนี้ รสปูอัด (รสปูอัด)

เธอคงไม่รู้เป็นยังไง

เธอคงไม่รู้

เจ็บนี้

เหมือนโดนอัด (เหมือนโดนอัด)

เธอยังไม่รู้ เป็นยังไง

เธอยังไม่รู้

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***