ช่างร้ายเหลือ

วงจันทร์ ไพโรจน์28 พ.ย. 2016

เนื้อเพลง

ช่างร้ายเหลือ - วงจันทร์ ไพโรจน์

Written by:วงจันทร์ ไพโรจน์

 

ช่างร้ายเหลือ ช่างร้ายเหลือ

 

ช่างร้ายเหลือทน

 

คนอะไรไร้ความปราณี

 

ช่างร้ายเหลือดี

 

ภูตผีตนใดสิงใจเธอนั่น

 

ช่างร้ายเหลือใจ

 

ไยเป็นพรานผลาญพรหมจรรย์

 

ช่างร้ายเหลือทัน

 

เหยียดหยันประณาม

 

หยามกันเรื่อยไป

 

ปากอย่างหนึ่ง

 

ใจอย่างหนึ่ง

 

สุดจะหยั่งถึงได้

 

คำจากปาก

 

หากผิดจากใจ

 

ใจฉันหมองหม่น

 

ช่างร้ายเหลือเกิน

 

เพลินตามคำช้ำในใจตน

 

ช่างร้ายเหลือคน

 

สุดค้นคนใด

 

ไหนทรามเท่าเอย

 

ปากอย่างหนึ่ง

ใจอย่างหนึ่ง

 

สุดจะหยั่งถึงได้

 

คำจากปาก

 

หากผิดใจ

 

ใจฉันหมองหม่น

 

ช่างร้ายเหลือเกิน

 

เพลินตามคำช้ำในใจตน

 

ช่างร้ายเหลือคน

 

สุดค้นคนใด

 

ไหนทรามเท่าเอย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***