เนื้อเพลง

เพลง: เสมอ

ศิลปิน: พงษ์ศิทธิ์ คำภีร์

กี่วันเดือนปี ผ่านพานชีวิตหลากหลาย

ซอกซอนซ้ำๆ โค้งๆ ซ้ำๆ วนๆ

หลีกหนีไม่พ้นไม่หลงทาง

ทางเก่าซ้ำๆไม่พ้นเดิมๆ

จากเช้าจนค่ำยันอีกวัน

ขวนขวายหากินทำงาน

รับใช้ใครหนอ

หัวใจร่ำมันร้อง

ว่าเหนื่อยเหลือหลาย

เจ้านายเจ้าขา

มีแต่เธอสม่ำเสมอ

ถึงซ้ำเติมหัวใจไม่เคยว่า

คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ

และเป็นเธอคนเดิมเสมอทุกเวลา

หลีกหนีไม่พ้นไม่หลงทาง

ทางเก่าซ้ำๆไม่พ้นเดิมๆ

จากเช้าจนค่ำยันอีกวัน

ขวนขวายหากินทำงาน

รับใช้ใครหนอ

หัวใจร่ำมันร้อง

ว่าเหนื่อยเหลือหลาย

เจ้านายเจ้าขา

มีแต่เธอสม่ำเสมอ

ถึงซ้ำเติมหัวใจไม่เคยว่า

คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ

และเป็นเธอคนเดิมเสมอ

ทุกเวลา

กี่วันเดือนปีผ่านพานชีวิต หลากหลาย

ซอกซอนซ้ำๆ โค้งๆ ซ้ำๆ วนๆ

คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ

และเป็นเธอคนเดิมเสมอ

ทุกเวลา

กี่วันเดือนปีผ่านพานชีวิต หลากหลาย

ซอกซอนซ้ำๆ โค้งๆ ซ้ำๆ วนๆ

คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ

และเป็นเธอคนเดิมเสมอทุกเวลา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***