แร้งคอย

Mon Pleang Carabao25 เม.ย. 2007

เนื้อเพลง

Rang Koy - Mon Pleang Carabao

 

Written by:Christer Lu

 

ณ ที่แห่งนี้

เคยมีแร้งคอย

 

เฝ้าจับจ้องมอง

ผู้คนล้มหาย

 

คือผู้เดินทาง

รอนแรมสัญจร

 

จะข้ามป่าเขา

ดงพญาไฟ

 

อันมีสายน้ำ

 

ทอดยาวสุดตา

 

มีทิวเทือกผา

ท้าทายแดดลม

 

นุ่งห่มผืนฟ้า

ทุ่งนาแก่งคอย

 

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

 

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

 

ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย

 

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

 

ตรงที่อีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย

 

ณ ที่สายฝน

กระทบหน้าผา

 

แว่วสกุณา

บินมาร้องเพลง

 

ขับกล่อมกันเอง

ชีวิตพงไพร

 

ใครเล่าเข้าใจ

 

ชีวิตบรรเลง

 

ช่างเหมือนสายน้ำ

ทอดยาวสุดตา

 

เหมือนทิวเทือกผา

ท้าทายแดดลม

 

นุ่งห่มผืนฟ้า

ทุ่งนาแก่งคอย

 

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

 

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

 

ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย

เฝ้าคอย

 

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

 

ตรงที่อีแร้งเฝ้าคอย

 

เฝ้าคอย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***