บุญบั้งไฟ

ไมค์ ภิรมย์พร25 เม.ย. 2013

เนื้อเพลง

บุญบั้งไฟ - ไมค์ ภิรมย์พร (Mike Piromporn)

บุญบั้งไฟล้านบ้านเฮาม่วนดี

 

เป็นประเพณี

 

มาแต่โบราณ

 

ถิ่นกำเนิด

 

เกิดอยู่แดนอีสาน

 

ให้ลูกให้หลาน

 

สืบสานกันมา

 

ปีนี้ยิ่งใหญ่หนักหนา

 

เชิญพี่น้องมา

เบิ่งบุญบั้งไฟ

 

ย่างเข้าเดือนหกฝนบ่ตกลงมา

 

มองท้องนาผืนดินแห้งไหง

 

มาร่วมกันทำเอาบุญบั้งไฟ

 

จูดขึ้นไปให้พญาแถน

 

บั้งไฟล้านใหญ่กว่าบั้งไฟแสน

 

ไปบอกพญาแถนให้เทฝนลงมา

 

ขอเหล้าโท เหล้าขาว

เหล้าแดง

ขอเหล้าโท

เหล้าขาว เหล้าแดง

ขอหมากแตง

หมากพริก หมากเขือ

ขอหมากแตง

หมากพริก หมากเขือ

ขอหลายอย่าฟ่าวหน่าย

ฟ่าวเบื่อ

บ่ขอรถขอเรือ

สิขอเป็ด ขอไก่

มาต้มงานบุญบั้งไฟ

ไผมีน้ำใจ ให้เทใส่โจกมา

 

บุญบั้งไฟล้านบ้านเฮาม่วนหลาย

ทั้งหญิงและชายใกล้ไกลก็มา

สนุกสรวลเสเฮฮา

แห่บั้งไฟมา เอากันลงตม

สืบสานบุญประเพณี

จุดประจำทุกปี

ถวายพญาแถน

 

ขอเหล้าโท เหล้าขาว

เหล้าแดง

ขอเหล้าโท

เหล้าขาว เหล้าแดง

ขอหมากแตง หมากพริก

หมากเขือ

ขอหมากแตง

หมากพริก หมากเขือ

ขอหลายอย่าฟ่าวหน่าย

ฟ่าวเบื่อ

บ่ขอรถขอเรือ

สิขอเป็ด ขอไก่

มาต้มงานบุญบั้งไฟ

ไผมีน้ำใจ ให้เทใส่โจกมา

 

บุญบั้งไฟล้านบ้านเฮาม่วนหลาย

ทั้งหญิงและชายใกล้ไกลก็มา

สนุกสรวลเสเฮฮา

แห่บั้งไฟมา เอากันลงตม

สืบสานบุญประเพณี

จุดประจำทุกปี

ถวายพญาแถน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***