บอลลูน

เบิร์ด ธงไชย7 เม.ย. 1993

เนื้อเพลง

 

บอลลูน - เบิร์ด ธงไชย (Thongchai McIntyre)

Written by:โสฬส ปุณกะบุตร/ประชา พงศ์สุพัฒน์

หากว่าใจเป็นเหมือนบอลลูน

 

ก็คงลอยต่ำ

 

ต่ำลงมาจนร่วงจนหล่น

กระทบพื้นดิน

 

ถึงแม้จะคอยเคี่ยวเข็ญ

 

ก็เห็นจะไปไม่ไหว

 

ต้องเสริมเติมลมกันใหม่

 

ให้ใช้ได้อย่างเดิม

 

หากว่าใจเป็นเหมือนบอลลูน

 

ก็คงลอยต่ำ

 

แต่ในใจมันโน้มมันนำ

ให้ค้นหาเธอ

 

ทิ้งไว้ให้กองกับพื้น

 

ทั้งชื้นทั้งเย็นและร้อน

 

สงสารบอลลูนลมอ่อน

 

ไม่ช้าก็ผุพัง

 

สูบลมมันเข้าไปให้พองออก

 

หัวใจเจอกับเธอก็พองออก

 

มันคงจะลอยสู่ฟ้าไกลไกล

 

เหมือนไปกับบอลลูน

 

อยากได้ยินเธอพูดสักคำ

 

ให้ชื่นใจหน่อย

 

จับมือกันสักนิดสักหน่อย

 

ก็เหมือนชาร์จไป

 

คิดคิดทำทำสิ่งไหน

 

ยุ่งยากเพียงใดไม่รู้

 

ถ้าเห็นว่าเธอยังอยู่

 

จะสู้จนขาดใจ

 

สูบลมมันเข้าไปให้พองออก

 

หัวใจเจอกับเธอก็พองออก

 

มันคงจะลอยสู่ฟ้าไกลไกล

 

เหมือนไปกับบอลลูน

 

สูบลมมันเข้าไปให้พองออก

 

หัวใจเจอกับเธอก็พองออก

 

มันคงจะลอยสู่ฟ้าไกลไกล

 

เหมือนไปกับบอลลูน

 

คิดคิดทำทำสิ่งไหน

 

ยุ่งยากเพียงใดไม่รู้

 

ถ้าเห็นว่าเธอยังอยู่

 

จะสู้จนขาดใจ

 

สูบลมมันเข้าไปให้พองออก

 

หัวใจเจอกับเธอก็พองออก

 

มันคงจะลอยสู่ฟ้าไกลไกล

 

เหมือนไปกับบอลลูน

 

สูบลมมันเข้าไปให้พองออก

 

หัวใจเจอกับเธอก็พองออก

 

มันคงจะลอยสู่ฟ้าไกลไกล

 

เหมือนไปกับบอลลูน

 

สูบลมมันเข้าไปให้พองออก

 

หัวใจเจอกับเธอก็พองออก

 

มันคงจะลอยสู่ฟ้าไกลไกล

 

เหมือนไปกับบอลลูน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***