เศษส่วน

Getsunova30 ม.ค. 2009

เนื้อเพลง

เศษส่วน - Getsunova

Written by:ปณต คุณประเสริฐ/SCOTT MOFFATT

 

เพียง ได้มีเธอ ไม่สนใคร คนอื่นแล้ว

 

ขอ แค่มีเธอ อยู่ในใจ ก็พอแล้ว

 

ก็เพราะทุกความรู้สึก

 

ของฉันมีแค่เพียงเธอ

 

ไม่ว่ายังไงฉันก็ยอม

 

ถึงแม้ยังไงไม่ต่อรอง

 

ก็เพราะทำได้ทุกอย่าง

 

จะต้องทนสักเท่าไหร่

 

ไม่ว่ายังไงฉันก็ยอม

 

ถึงผลตอบแทนเป็นแค่

 

เศษส่วนแห่งความรัก

 

ที่เธอแบ่งมาให้ฉัน

 

ยังคง คิดดีใจ ถึงรู้ว่าไม่เต็ม

 

เศษส่วนแห่งความรัก

 

ที่เธอมอบมาให้ฉัน

 

แม้เธอไม่คิดไกล ก็รักเธออยู่ดี

 

เท่านี้ฉันพอใจ อยู่กับรักที่ไม่เต็ม

 

รู้ ว่าฉันเอง ไม่สำคัญ ขนาดนั้น

 

ฉัน ขอแค่เพียง เป็นหนึ่งในนั้น ก็พอแล้ว

 

ก็เพราะทุกความรู้สึก

 

ของฉันมีแค่เพียงเธอ

 

ไม่ว่ายังไงฉันก็ยอม

 

ถึงผลตอบแทนเป็นแค่

 

เศษส่วนแห่งความรัก

 

ที่เธอแบ่งมาให้ฉัน

 

ยังคง คิดดีใจ ถึงรู้ว่าไม่เต็ม

 

เศษส่วนแห่งความรัก

 

ที่เธอมอบมาให้ฉัน

 

แม้เธอไม่คิดไกล ก็รักเธออยู่ดี

 

เท่านี้ฉันพอใจ อยู่กับรักที่ไม่เต็ม

 

ก็เพราะทุกความรู้สึก

 

ของฉันมีแค่เพียงเธอ

 

ไม่ว่ายังไงฉันก็ยอม

 

ถึงแม้ยังไงไม่ต่อรอง

 

ก็เพราะทำได้ทุกอย่าง

 

จะต้องทนสักเท่าไหร่

 

ไม่ว่ายังไงฉันก็ยอม

 

ถึงผลตอบแทนเป็นแค่

 

เศษส่วนแห่งความรัก

 

ที่เธอแบ่งมาให้ฉัน

 

ยังคง คิดดีใจ ถึงรู้ว่าไม่เต็ม

 

เศษส่วนแห่งความรัก

 

ที่เธอมอบมาให้ฉัน

 

แม้เธอไม่คิดไกล ก็รักเธออยู่ดี

 

เท่านี้ฉันพอใจ อยู่กับรักที่ไม่เต็ม

 

เศษส่วนแห่งความรัก

 

ที่เธอแบ่งมาให้ฉัน

 

ยังคง คิดดีใจ ถึงรู้ว่าไม่เต็ม

 

เศษส่วนแห่งความรัก

 

ที่เธอมอบมาให้ฉัน

 

แม้เธอไม่คิดไกล ก็รักเธออยู่ดี

 

เท่านี้ฉันพอใจ อยู่กับรักที่ไม่เต็ม

 

เท่านี้ฉันพอใจ

 

เท่านี้ฉันพอใจ อยู่กับรักที่ไม่เต็ม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***