ถึงเพื่อน (Remastered)

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์21 ก.ย. 2017

เนื้อเพลง

เพลง: ถึงเพื่อน (Remastered)

ศิลปิน: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

 

ในโลกแห่งความฝันและวันที่เป็นจริง

เรื่องราวทุกสิ่งต่างกันมากมาย

เธอจงเสาะหาพกพานำไป

เพียงรักเต็มหัวใจกำลังใจเต็มทรวง

 

ถ้าเธอเหนื่อยนักหยุดพักเสียก่อน

ล้มตัวลงนอนแนบตักฉันนี่

จะหนาวจะร้อนจะคอยพัดวี

หลับฝันถึงสิ่งดีหลีกหนีสิ่งเลว

 

แม้เธอปวดร้าวก็ขอเพียงสู้

ฉันยังยืนอยู่คู่เธอมิแหนงหน่าย

หากเธออยากถามว่าฉันคือใคร

ฉันคือหัวใจศรัทธาของผองชน

 

ถ้าเธอเหนื่อยนักหยุดพักเสียก่อน

ล้มตัวลงนอนแนบตักฉันนี่

จะหนาวจะร้อนจะคอยพัดวี

หลับฝันถึงสิ่งดีหลีกหนีสิ่งเลว

 

แม้เธอปวดร้าวก็ขอเพียงสู้

ฉันยังยืนอยู่คู่เธอมิแหนงหน่าย

หากเธออยากถามว่าฉันคือใคร

ฉันคือหัวใจศรัทธาของผองชน

 

หากเธออยากถามว่าฉันคือใคร

ฉันคือหัวใจศรัทธาของผองชน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***