สัญญาหน้าฮ้าน

ต่าย อรทัย12 มี.ค. 2015

เนื้อเพลง

สัญญาหน้าฮ้าน - ต่าย อรทัย (Tai Orathai)

เต้นหน้าฮ้านบุญบ้านเฮา

 

เต้นหน้าฮ้านบุญบ้านเฮา

 

หมอลำหย่าว

หมู่เฮาลุกฟ้อนนำกัน

 

เต้นหน้าฮ้านบุญบ้านเฮา

 

เต้นหน้าฮ้านบุญบ้านเฮา

 

หมอลำหย่าว

หมู่เฮาลุกเต้นนำกัน

 

หน้าฮ้านหมอลำ

จำได้หรือเปล่า

 

ลานวัดบ้านเฮา

คืนบุญผ้าป่า

 

เต้นกันไหง่ง้อง

ฉลองการกลับนา

หมู่เฮาสัญญา

 

สิกลับมาทุกปี

 

บุญแล้วจั่งหนี

 

หากินเมืองใหญ่

แยกย้ายกันไปตาม

เส้นทางที่มี

 

ทำงานไกลถิ่น

 

หวังกินดีอยู่ดี

 

หนึ่งครั้งหนึ่งปีมี

นัดกันที่บ้านเฮา

 

เต้นหน้าฮ้านบุญบ้านเฮา

 

เต้นหน้าฮ้านบุญบ้านเฮา

 

หมอลำหย่าว

หมู่เฮาลุกฟ้อนนำกัน

 

เต้นหน้าฮ้านบุญบ้านเฮา

 

เต้นหน้าฮ้านบุญบ้านเฮา

 

หมอลำหย่าว

หมู่เฮาลุกเต้นนำกัน

 

ดนตรีห้าว

 

เสียงกลองก้องผ่าน

 

ดนตรีห้าว

 

เสียงกลองก้องผ่าน

 

ลุกขึ้นเต้นหน้าฮ้าน

 

ลืมโลกชั่วคราว

 

หย่าวเจ้าหย่าว

 

เสียงพิณเจ้าหย่าว

 

หย่าวเจ้าหย่าว

 

เสียงแคนเจ้าหย่าว

 

ซิ่งรับขวัญเฮา

ให้พ้อแต่ความงดงาม

 

รับขวัญหมู่เฮา

ให้พ้อแต่ความงดงาม

 

เต้นหน้าฮ้านบุญบ้านเฮา

 

เต้นหน้าฮ้านบุญบ้านเฮา

 

หมอลำหย่าว

หมู่เฮาลุกฟ้อนนำกัน

 

เต้นหน้าฮ้านบุญบ้านเฮา

 

เต้นหน้าฮ้านบุญบ้านเฮา

 

หมอลำหย่าว

หมู่เฮาลุกเต้นนำกัน

 

หน้าฮ้านหมอลำ

 

จำได้หรือเปล่า

 

ฝากถึงหมู่เฮา

 

อยู่บ่อนใด๋กะตาม

 

กลับเมืองยามบ้าน

ให้ถือเป็นงานประจำ

 

ถึงยามฟังลำ

อย่าลืมคำสัญญา

 

เอาบุญผ้าป่า

ฟ้อนหน้าฮ้านนำกัน

 

เฮ็ดบุญผ้าป่า

เต้นหน้าฮ้านนำกัน

 

เต้นหน้าฮ้านบุญบ้านเฮา

 

เต้นหน้าฮ้านบุญบ้านเฮา

 

หมอลำหย่าว

หมู่เฮาลุกฟ้อนนำกัน

 

เต้นหน้าฮ้านบุญบ้านเฮา

 

เต้นหน้าฮ้านบุญบ้านเฮา

 

หมอลำหย่าว

หมู่เฮาลุกเต้นนำกัน

 

หมอลำหย่าว

หมู่เฮาลุกฟ้อนนำกัน

 

หมอลำหย่าว

หมู่เฮาลุกเต้นนำกัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***