ทำไมมาบอกกันตอนนี้

ลูกหิน15 พ.ค. 2001

เนื้อเพลง

ทำไมมาบอกกันตอนนี้ - ลูกหิน (Lukhin)

Written by:เกษสิริรักษ์ นิตยสุทธิ์/ธีระพงษ์ สังคะกุล

 

ฉันอกหักหรือเธอ

 

ที่เธอพูดนั้น

 

ก็แปลว่าเธอไม่รักกัน

 

แล้วเธอมาคบกัน

 

มาทำให้รัก

 

ทำไมฉันตามไม่ค่อยทัน

 

ความเจ็บปวด

มันตรงมาที่หัวใจ

 

ตั้งตัวไม่ทันไม่เคยคิดเลย

 

ทำไมมาบอกกันตอนนี้

 

ว่าเธอนั้นมีใคร

 

สายเกินไปที่จะไม่เสียใจ

 

ทำไมต้องทำว่ารักกัน

 

สงสารฉันไหมเธอ

 

ก็หัวใจจะหยุดรักเธอ

 

ได้อย่างไร

 

ฉันเพิ่งจะรักเธอ

 

แบบที่ว่ารักมากมาย

และไม่เคยรักใคร

 

ฉันได้แต่เสียใจ

 

จะอยู่แบบไหน

 

วันวันฉันคงเงียบเหงาใจ

 

ความเจ็บปวด

มันตรงมาที่หัวใจ

 

ตั้งตัวไม่ทันไม่เคยคิดเลย

 

ทำไมมาบอกกันตอนนี้

 

ว่าเธอนั้นมีใคร

 

สายเกินไปที่จะไม่เสียใจ

 

ทำไมต้องทำว่ารักกัน

 

สงสารฉันไหมเธอ

 

ก็หัวใจจะหยุดรักเธอ

 

ได้อย่างไร

 

ทำไมมาบอกกันตอนนี้

 

ว่าเธอนั้นมีใคร

 

สายเกินไปที่จะไม่เสียใจ

 

ทำไมต้องทำว่ารักกัน

 

สงสารฉันไหมเธอ

 

ก็หัวใจจะหยุดรักเธอ

 

ได้อย่างไร

 

หยุดรักเธอได้อย่างไร

 

บอกที

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***