สาธุชน

Mon Pleang Carabao25 เม.ย. 2007

เนื้อเพลง

Sathuchon - Mon Pleang Carabao

 

ฟ้าที่ขาดดาว

 

ไม่อาจพราว

 

รัศมีส่อง

 

ค่ำคืนไหน

 

ฟ้าเศร้าหมอง

 

คนหม่นหัวใจ

 

น้ำที่ขาดปลา

 

ไม่นำพา

 

ซึ่งชีวิตใหม่

 

โลกขาดรัก

 

และห่วงใย

 

ไร้ความหวัง

 

พื้นที่ขาดดิน

 

มีแต่หิน มีแต่เม็ดทราย

 

เหล่าแมกไม้

 

ไม่อาจยืน

 

ให้ดอกผล

 

โลกที่ขาดรัก

 

สามัคคี ถึงคราวอับจน

 

ความวุ่นวาย

 

ในฝูงชน คือแย่งชิง

 

มือจับกันไว้

 

อย่าให้ใคร

 

มาคอยยุแหย่

 

สิ่งแน่แท้ มิตรภาพ

 

จงยั่งยืน ใจให้แก่กัน

 

หนักเบานิด เราเสียสละ

 

คือภาระแห่งพี่น้อง

 

ในโลกนี้ สาธุชน

 

มือจับกันไว้ อย่าให้ใคร

 

มาคอยยุแหย่

 

สิ่งแน่แท้ มิตรภาพ

 

จงยั่งยืน ใจให้แก่กัน

 

หนักเบานิด เราเสียสละ

 

คือภาระแห่งพี่น้อง

 

ในโลกนี้

 

ฟ้าที่ขาดดาว ไม่อาจพราว

 

รัศมีส่อง ค่ำคืนไหน

 

ฟ้าน่ามอง คนหน้าใส

 

โลกมีแต่รัก สามัคคี

 

และความห่วงใย มีศิลธรรม

 

เหนี่ยวนำใจ สาธุชน

 

ศิลธรรม เหนี่ยวนำใจ

 

สาธุชน ศิลธรรม

 

เหนี่ยวนำใจ สาธุชน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***