หรือเข้าสู่ระบบ

คำตอบของหัวใจ

ปั๊บ Potato26 ก.ย. 2008

เนื้อเพลง

เพลง: คำตอบของหัวใจ

ศิลปิน: ปั๊บ Potato

 

ไม่รู้ว่าทุกอย่าง

ระหว่างเราสองคน

เปลี่ยนไปเมื่อไร

แต่รู้ว่ากลายเป็นความสุข

ที่เข้ามา

อยู่แทนความเหงา

ในหัวใจ

เมื่อก่อนฉันยังเคยค้นหาคำตอบ

ว่าจะมีบางคนเกิดมาเพื่อฉันไหม

แล้วก็ได้เข้าใจ

วันนี้เมื่อฉันมีเธอ

เสียงหัวใจมันดังบอกฉัน

ว่าเธอคือคนนั้น

ที่เคยตามหา

รักที่ฉันมี

ที่ทนเก็บไว้มานานเลยรู้ว่า

วันนี้เจ้าของคือใคร

ฉันพร้อมแลกทุกอย่าง

เพื่อไม่ทำให้เรา

ห่างกันแสนไกล

ชีวิตทุกวันที่เหลืออยู่

คงไร้ค่า

ถ้าหากมีใครคนนึงแยกไป

เมื่อก่อนฉันยังเคย

ค้นหาคำตอบ

ว่าจะมีบางคนเกิดมา

เพื่อฉันไหม

แล้วก็ได้เข้าใจ

วันนี้เมื่อฉันมีเธอ

เสียงหัวใจมันดังบอกฉัน

ว่าเธอคือคนนั้น

ที่เคยตามหา

รักที่ฉันมี

ที่ทนเก็บไว้มานานเลยรู้ว่า

วันนี้เจ้าของคือใคร

เสียงหัวใจมันดังบอกฉัน

ว่าเธอคือคนนั้นที่เคยตามหา

รักที่ฉันมี

ที่ทนเก็บไว้มานานเลยรู้ว่า

วันนี้เจ้าของคือใคร

รักที่ฉันมี

ที่ทนเก็บไว้มานานเลยรู้ว่า

วันนี้เจ้าของคือเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***