หรือเข้าสู่ระบบ

บางสิ่ง

Slot Machine25 ก.ย. 2019

เนื้อเพลง

เพลง: บางสิ่ง

ศิลปิน: Slot Machine

 

อาจไม่เคยอยู่ในสายตา

เหมือนเธอไม่รู้ว่ากำลังหายใจ

หากลองคิดดู

สิ่งที่อยู่ก่อนจะทิ้งไปจากวันนี้จะไม่เสียใจ

อย่าบอกว่าเธอเสียใจ

ก่อนนี้ไม่เคยจะสนใจ

จากเธอไปเมื่อใด

วันนั้นแล้วเธอจึงจะเข้าใจ

วันนี้เธอมีอยู่

วันนี้เธอคงจะไม่รู้

ความหมายที่มันมีอยู่ในสิ่งใด

สิ่งนั้นเธอทิ้งมันไป

อาจไม่เคยอยู่ในสายตา

เหมือนเธอไม่รู้ว่ากำลังหายใจ

หากลองคิดดู

สิ่งที่อยู่ก่อนจะทิ้งไปจากวันนี้จะไม่เสียใจ

วันนี้เธอมีอยู่

วันนี้เธอคงจะไม่รู้

ความหมายที่มันมีอยู่ในสิ่งใด

สิ่งนั้นเธอทิ้งมันไป

อาจไม่เคยอยู่ในสายตา

เหมือนเธอไม่รู้ว่ากำลังหายใจ

หากลองคิดดู

สิ่งที่อยู่ก่อนจะทิ้งไปจากวันนี้จะไม่เสียใจ

อาจไม่เคยอยู่ในสายตา

เหมือนเธอไม่รู้ว่ากำลังหายใจ

หากลองคิดดู

สิ่งที่อยู่ก่อนจะทิ้งไปจากวันนี้จะไม่เสียใจ

 

อาจไม่เคยอยู่ในสายตา

เหมือนเธอไม่รู้ว่ากำลังหายใจ

หากลองคิดดู

สิ่งที่อยู่ก่อนจะทิ้งไปจากวันนี้จะไม่เสียใจ

 

อาจไม่เคยอยู่ในสายตา

เหมือนเธอไม่รู้ว่ากำลังหายใจ

หากลองคิดดู

สิ่งที่อยู่ก่อนจะทิ้งไปจากวันนี้จะไม่เสียใจ

 

จากวันนี้จะไม่เสียใจ

จากวันนี้จะไม่เสียใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***