รักเธอเหลือเกิน

Bedroom Audio30 ม.ค. 2017

เนื้อเพลง

รักเธอเหลือเกิน - Bedroom Audio

Written by:กวิน ศิรินาวิน

อยู่กับโลกเทาๆใบเดิม

 

เวลายังคอยซ้ำเติม

หนึ่งความทรงจำ

 

ใจยังคงคอยคิดถึง

คนที่จากไป

 

และก็ไม่รู้

ว่าต้องนานถึงเพียงใด

 

เวลาไม่เคยเยียวยา

พาเธอให้หายไป

 

ตลอดเวลายังคิดถึงคน

 

ที่จากไกล

 

รัก เธอ เหลือเกิน

 

ไม่อาจจะมีใครมาเพิ่มเติม

 

อยู่คงเดิมบนทางที่ผ่านไป

 

ค่ำ คืน ยังฝันไกล

 

ยังอยากให้เรากลับมาเริ่มใหม่

 

กลับมาอยู่ตรงนี้ที่เดิมได้ไหม

 

กลับมายืนตรงนี้ที่เธอได้จากไป

 

รู้ดีวันนี้สายไป

 

แต่ฉันยังทำใจลืมไม่ได้

 

ใจยังคงคอยคิดถึงคนที่จากไป

 

อ้อนวอนเธอด้วยใจทั้งใจ

 

ขอวิงวอนให้เธอกลับมารักใหม่

 

ตลอดเวลายังคิดถึงคน

 

ที่จากไกล

รัก เธอ เหลือเกิน

 

ไม่อาจจะมีใครมาเพิ่มเติม

 

อยู่คงเดิมบนทางที่ผ่านไป

 

ค่ำ คืน ยังฝันไกล

 

ยังอยากให้เรากลับมาเริ่มใหม่

 

กลับมาอยู่ตรงนี้ที่เดิมได้ไหม

 

รัก เธอ เหลือเกิน

 

ไม่อาจจะมีใครมาเพิ่มเติม

 

อยู่คงเดิมบนทางที่ผ่านไป

 

ค่ำ คืน ยังฝันไกล

 

ยังอยากให้เรากลับมาเริ่มใหม่

 

กลับมาอยู่ตรงนี้ที่เดิมได้ไหม

 

แม้ไกลห่าง รักไม่จาง

กลับมายืนตรงนี้ที่เดิม

 

รัก เธอ เหลือเกิน

 

ถ้าหมุนเวลาให้เดินย้อนได้

 

กลับมายืนตรงนี้ที่เดิม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***