OrLog In

ก็ยังดี

Potato10 ก.ย. 2019

Lyrics

เพลง: ก็ยังดี

ศิลปิน: Potato

 

เวลาเดินช้ากว่าในทุกทุกวัน

เมื่อไม่มีเธออยู่ตรงนี้

เจอใครคล้ายคล้ายก็ยังเพ้อ

คิดถึงเธออยู่เลยทุกที

 

ถึงร้อนแค่ไหนใจก็เหน็บหนาว

ผู้คนมากมายก็ยังเงียบเหงา

เดินตากฝนให้มันเปียกปอน

แต่ใจมันก็ยังร้อนไม่รู้จะทำอย่างไร

 

ในช่วงเวลาที่ไม่มีเธอ

ทำให้ฉันได้รู้ว่าใจของตัวเอง

ว่าเธอมีค่ากว่าที่คิด

ในช่วงเวลาที่ไม่มีฉันหากเธอคิดตรงกัน

อย่างนั้นเธอกลับมาได้ไหม

กลับมารักบนความไม่เข้าใจ

ไม่ต้องใช้เหตุผลให้วุ่นวาย

แค่ได้รักกันแค่นั้นก็ยังดีก็ยังดี

 

ถึงร้อนแค่ไหนใจก็เหน็บหนาว

ผู้คนมากมายก็ยังเงียบเหงา

เดินตากฝนให้มันเปียกปอน

แต่ใจมันก็ยังร้อนไม่รู้จะทำอย่างไร

 

ในช่วงเวลาที่ไม่มีเธอ

ทำให้ฉันได้รู้ว่าใจของตัวเอง

ว่าเธอมีค่ากว่าที่คิด

ในช่วงเวลาที่ไม่มีฉันหากเธอคิดตรงกัน

อย่างนั้นเธอกลับมาได้ไหม

กลับมารักบนความไม่เข้าใจ

ไม่ต้องใช้เหตุผลให้วุ่นวาย

แค่ได้รักกันแค่นั้นก็ยังดีก็ยังดี

 

หากความคิดของเราที่ต่าง

ก็แบ่งตรงกลางเอาไว้ให้มีที่ว่าง

ให้มีทางให้รักเราเป็นอย่างเคย

 

ในช่วงเวลาที่ไม่มีเธอ

ทำให้ฉันได้รู้ว่าใจของตัวเอง

ว่าเธอมีค่ากว่าที่คิด

ในช่วงเวลาที่ไม่มีฉันหากเธอคิดตรงกัน

อย่างนั้นเธอกลับมาได้ไหม

กลับมารักบนความไม่เข้าใจ

ไม่ต้องใช้เหตุผลให้วุ่นวาย

แค่ได้รักกันแค่นั้นก็ยังดี

ก็ยังดีก็ยังดี

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***