เจ็บ

Silly Fools8 ก.ค. 2010

เนื้อเพลง

เจ็บ - Silly Fools

 

Written by:ณัฐพล พุทธภาวนา/เทวฤทธิ์ ศรีสุข

 

ต้นเหตุมันเป็นเพราะเจ็บช้ำ

 

และฉันนั้นจำต้องจากไป

 

ช่วยบอกกับเธอไว้ที

 

ว่าฉันคนนี้จะรักเธอตลอดไป

 

ช่วยบอกว่าหัวใจที่มี

 

มันถูกเธอย่ำเธอยี

 

ไม่มีชิ้นดีต้องเก็บไว้

 

เธอมีใจให้ใครอีกคน

 

ฝืนฉันฝืน ไม่ใช่ไม่ทน

 

แต่ใยต้องเป็นคน ที่ต้องทนรับไว้

 

มันเจ็บจนเกินที่ใจจะทน

เจ็บจนหมดแรงแม้ยืนก็ล้ม

 

น้ำตาท่วมท้นทุกข์ทนทั้งใจ

 

มันเจ็บจนเกินที่ใจจะทน

 

เจ็บจนหมดแรงแม้ยืนก็ล้ม

 

เพราะเธอสับสน ฉันจึงต้องไป

 

ทุกท่วงทำนองเหล่านี้

 

ฉันร้องด้วยความเจ็บช้ำ และย้ำด้วยน้ำตา

 

เธอมีใจให้ใครอีกคน

ฝืนฉันฝืนไม่ใช่ไม่ทน

 

แต่ใยต้องเป็นคนที่ต้องทนรับไว้

 

มันเจ็บจนเกินที่ใจจะทน

 

เจ็บจนหมดแรงแม้ยืนก็ล้ม

 

น้ำตาท่วมท้นทุกข์ทนทั้งใจ

 

มันเจ็บจนเกินที่ใจจะทน

 

เจ็บจนหมดแรงแม้ยืนก็ล้ม

 

เพราะเธอสับสนฉันจึงต้องไป

 

ฉันจึงต้องไป

 

เธอทิ้งหัวใจใครอีกคน

 

ฝืนฉันฝืน ไม่ใช่ไม่ทน

 

แต่ใยต้องเป็นคน ที่ต้องทนรับไว้

 

มันเจ็บจนเกินที่ใจจะทน

 

เจ็บจนหมดแรงแม้ยืนก็ล้ม

 

น้ำตาท่วมท้นทุกข์ทนทั้งใจ

 

มันเจ็บจนเกินที่ใจจะทน

 

เจ็บจนหมดแรงแม้ยืนก็ล้ม

 

เพราะเธอสับสนฉันจึงต้องไป

 

มันเจ็บจนเกินที่ใจจะทน

 

เจ็บจนหมดแรงแม้ยืนก็ล้ม

 

เพราะเธอสับสน

 

ฉันจึงต้องไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***