ลมหายใจของเมื่อวาน

Lipta28 ก.ค. 2008

เนื้อเพลง

ลมหายใจของเมื่อวาน - Lipta

 

เธอ เคยบอกเอาไว้

 

จะรักกันจนสิ้นลมหายใจ

 

จะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลง

 

แต่วันเวลาได้พาเปลี่ยนหัวใจ

 

ให้คำสัญญาต้องถูกลืมไป

 

เหลือเพียงฉันอยู่ตรงนี้

 

เมื่อชีวิตของเธอ

 

เลือกอยู่เพื่อวันพรุ่งนี้

 

แต่ชีวิตของฉัน

 

ต้องอยู่ด้วยลมหายใจของเมื่อวาน

 

แต่ก่อนยังไง

 

วันนี้ฉันยังคงเหมือนเดิม

 

ไม่มีใครมาเพิ่มเติม

 

ทุกอย่างยังคงเหมือนอดีตในวันนั้น

 

และแม้วันนี้

 

เธอนั้นจะไม่รักกัน

 

แต่หัวใจฉันคงยังไม่พร้อม

 

ที่จะก้าวเดินต่อไป

 

เมื่อชีวิตของเธอ

 

เลือกอยู่เพื่อวันพรุ่งนี้

 

แต่ชีวิตของฉัน

 

ต้องอยู่ด้วยลมหายใจของเมื่อวาน

 

แต่ก่อนยังไง

 

วันนี้ฉันยังคงเหมือนเดิม

 

ไม่มีใครมาเพิ่มเติม

 

ทุกอย่างยังคงเหมือนอดีตในวันนั้น

 

และแม้วันนี้

 

เธอนั้นจะไม่รักกัน

 

แต่หัวใจฉันคงยังไม่พร้อม

 

ที่จะก้าวเดินต่อไป

 

แต่ก่อนยังไง

 

วันนี้ฉันยังคงเหมือนเดิม

 

ไม่มีใครมาเพิ่มเติม

 

ทุกอย่างยังคงเหมือนอดีตในวันนั้น

 

และแม้วันนี้

 

เธอนั้นจะไม่รักกัน

 

แต่หัวใจฉันคงยังไม่พร้อม

 

ที่จะก้าวเดินต่อไป

แต่ก่อนยังไง

 

วันนี้ฉันยังคงเหมือนเดิม

 

ไม่มีใครมาเพิ่มเติม

ไม่มีใครมาแทนที่เธอ

ทั้งใจของฉันอยู่กับอดีตในวันนั้น

 

และแม้วันนี้

 

เธอนั้นจะไม่รักกัน

 

แต่หัวใจฉันคงยังไม่พร้อม

ชีวิตฉันยังไม่พร้อม

 

ที่จะก้าวเดินต่อไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***