ความหวังของพ่อ (Bonus Track)

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์30 มี.ค. 2007

เนื้อเพลง

Kwam Wong Kong Por (Bonus Track) - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Written by:Pongsit Kum/Pongsit Kumpee

 

วันนี้ในสายลม

 

พาความหวังมา

 

พ่อมองทองฟ้า

 

ด้วยความสุขใจ

 

ก้าวเท้าจากบ้าน

 

พ่อเดินทางไกล

 

เดินเพื่อเมืองไทย

 

ก้าวไปข้างหน้า

 

ได้ฟังถ้อยความ ผ่าน สสร

 

ให้เพื่อนแม่พ่อ

 

ร่วมแรงร่วมใจ

 

เอาความคิดอ่าน

 

ต้องการอย่างไร

 

เอาใจทุกใจ ใจไทยทุกคน

 

พ่อไม่เคยจะท้อ รอคอย

 

กล้ำกลืนอดทนไว้บ้าง

 

รอให้ใจทุกใจ

 

รวมเพื่อสร้างพลัง

 

รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน

 

พ่อไม่เคยจะท้อ รอคอย

 

กล้ำกลืนอดทนไว้บ้าง

 

รอให้ใจทุกใจ

 

รวมเพื่อสร้างพลัง

 

รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน

 

วันนี้ดวงดาว

 

ยังโปรยยิ้มมา

 

วันนี้ท้องฟ้ากลับคืนสดใส

 

พ่อหวังวันหนึ่ง

 

ฝันเป็นดั่งใจ

 

รัฐธรรมนูญใหม่

 

ของประชาชน

 

พ่อหวังวันหนึ่ง

 

ฝันเป็นดั่งใจ

 

รัฐธรรมนูญใหม่

 

เพื่อประชาชน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***