รูปวาดบนภาพถ่าย

Klear17 พ.ค. 2012

เนื้อเพลง

รูปวาดบนภาพถ่าย - Klear

Written by:รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย

 

ในมือของฉันมีรูปถ่าย

 

เป็นรูปที่สวยงามมากมาย

ทะเลที่แสนจะกว้างไกล

 

มีเธอที่ยิ้มและจ้องตา

 

กับเขา จับมือเดินคู่กัน

 

บนหาดทราย

 

พับรูปใบนี้เป็นครึ่งใบ

 

ให้เหลือแค่ด้านที่เห็นเธอ

 

จะดีแค่ไหนถ้าข้างเธอ

 

อีกข้างที่เหลือที่หายไป

 

คือฉัน คนนี้ที่รักเธอ

 

ตลอดมา

 

ก็รู้ว่ารูปถ่าย

 

ไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้เลย

 

จะแก้เรื่องที่เคย

 

เกิดขึ้นจริงคงทำไม่ไหว

 

ทำได้ก็แค่เพียง

 

เปลี่ยนที่ใจเราเองข้างใน

 

จะวาดมันขึ้นใหม่

 

ด้วยลายเส้น

และสีสันจากมือของฉัน

 

จะเขียนมัน ให้งดงาม

 

ยิ่งกว่าภาพไหน จะวาดไป

 

อย่างที่ใจ

 

เห็นภาพในความฝัน

 

และที่จุดกึ่งกลางใต้ฟ้ายามเย็น

 

ของรูปวาดนั้น

 

ท่ามกลางทะเลสีคราม

 

จะเป็นตัวฉันคนนี้

 

ที่อยู่เคียงข้างเธอ

 

ความฝันที่ฉันเคยได้ยิน

 

ฝันแล้วต้องสร้างให้เห็นจริง

 

แต่คงไม่ใช่กับทุกสิ่ง

 

เพราะบางความฝันก็ต้องควร

 

เก็บไว้ เป็นภาพแห่งความรัก

 

ที่ต้องเขียนต้องเก็บไว้

 

ในใจเท่านั้น

 

และที่จุดกึ่งกลางใต้ฟ้ายามเย็น

 

ของรูปวาดนั้น

 

ท่ามกลางทะเลสีคราม

 

จะเป็นตัวฉันคนนี้

 

จะเขียนมัน ให้งดงาม

 

ยิ่งกว่าภาพไหน จะวาดไป

 

อย่างที่ใจ

 

เห็นภาพในความฝัน

 

และที่จุดกึ่งกลางใต้ฟ้ายามเย็น

 

ของรูปวาดนั้น

 

ท่ามกลางทะเลสีคราม

 

จะเป็นตัวฉันคนนี้

 

ที่อยู่เคียงข้างเธอ

 

เป็นฉัน ที่จับมือของเธอ

 

เป็นฉัน ที่สบตาของเธอ

 

เป็นฉัน ที่เธอรัก

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***