ฮู้ ฮู

Potato4 ธ.ค. 2013

เนื้อเพลง

เพลง: ฮู้ ฮู

ศิลปิน: Potato

 

ฟ้าไร้ดวงดาวความมืดเทาบางที

ก็ทำให้เห็นค่าของความสว่าง

ดั่งดอกไม้งดงาม

ถูกลมพัดปลิวไป

กลายเป็นละอองล่องลอยไป

แต่ขึ้นใหม่ในยามเช้า

 

อย่าไปคิดวุ่นวาย

ปล่อยมันไปเรื่องของวันวาน

ปฎิทินยังเตือนให้จำ

บางวันจะมืดมนบางวันจะสดใส

 

แสงสว่างถึงแม้จะเลือนลาง

ให้เห็นปลายทางแค่ริบหรี่

แสงสว่างถึงแม้จะเลือนลาง

ก็พร้อมจะเข้าไปหา

(พร้อมจะเข้าไปหา)

 

แสงสว่างถึงแม้จะเจือจาง

จะขอเดินผ่านความมืดนั้น

เพื่อพบแสงดวงตะวัน

จะรอรับวันที่มันเปลี่ยนผัน

เป็นวันที่ฟ้าสว่าง

 

ฟ้าเริ่มเป็นใจความมืดเบาบางไป

แสงส่องประกายยิ้มรับความสว่าง

ดั่งดอกไม้งดงาม

ถูกลมพัดปลิวไป

กลายเป็นละอองล่องลอยไป

แต่ขึ้นใหม่ในยามเช้า

 

อย่าไปคิดวุ่นวาย

ปล่อยมันไปเรื่องของวันวาน

ปฎิทินยังเตือนให้จำ

บางวันจะมืดมนบางวันจะสดใส

 

แสงสว่างถึงแม้จะเลือนลาง

ให้เห็นปลายทางแค่ริบหรี่

แสงสว่างถึงแม้จะเลือนลาง

ก็พร้อมจะเข้าไปหา

(พร้อมจะเข้าไปหา)

 

แสงสว่างถึงแม้จะเจือจาง

จะขอเดินผ่านความมืดนั้น

เพื่อพบแสงดวงตะวัน

จะรอรับวันที่มันเปลี่ยนผัน

เป็นวันที่ฟ้าสว่าง

 

อย่าไปคิดวุ่นวาย

ปล่อยมันไปเรื่องของวันวาน

ปฎิทินยังเตือนให้จำ

บางวันจะมืดมนบางวันจะสดใส

 

แสงสว่างถึงแม้จะเลือนลาง

ให้เห็นปลายทางแค่ริบหรี่

แสงสว่างถึงแม้จะเลือนลาง

ก็พร้อมจะเข้าไปหา

(พร้อมจะเข้าไปหา)

 

แสงสว่างถึงแม้จะเจือจาง

จะขอเดินผ่านความมืดนั้น

เพื่อพบแสงดวงตะวัน

จะรอรับวันที่มันเปลี่ยนผัน

เป็นวันที่ฟ้าสว่าง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***