เจ้าพระยา

XYZ (เอ็กซ์วายแซด)14 ก.ย. 1990

เนื้อเพลง

เจ้าพระยา - XYZ (เอ็กซ์วายแซด) (XYZ)

กาพย์โคลงกลอนก่อนนั้น

 

เขาวาดฝันบรรยายเรื่องราว

 

กล่าวเป็นเพลงเรือขับขาน

เป็นตำนานเพลงเจ้าพระยา

 

แต่มาในบัดนี้ คำกวีในจินตนา

 

ก็เป็นเพียงความงามที่แล้ว มา

เหมือนฝัน วัน วาน

 

ไม่มีใครกล่าวขาน

 

ไม่มี นิทานเรื่องใหม่

 

เมื่อเจ้าพระยาขุ่นไป ไม่เหมือนเดิม

 

ไม่มีเพลงหนุ่มสาว

 

ไม่มีเรื่องราวอ่อนหวาน

 

เหลือแต่โคลงกลอนแห่ง สาร เค มี

 

กาพย์โคลงกลอนก่อนนั้น

 

เขาวาดฝันบรรยายเรื่องราว

กล่าวเป็นเพลงเรือขับขาน

 

เป็นตำนานเพลงเจ้าพระยา

 

แต่มาในบัดนี้ คำกวีในจินตนา

 

ก็เป็นเพียงความงามที่แล้ว มา

เหมือนฝัน วัน วาน

 

เจ้าพระยาขุ่นไป

เหมือนใครทำใจให้ขุ่น

 

เจ้าพระยาสิ้นบุญ อยู่หรือไร

 

จับมือมาประสาน

 

คิดการช่วยกันเข้าไว้

 

เจ้าพระยาจะใสเหมือนก่อน

 

กาพย์โคลงกลอนก่อนนั้น

 

เขาวาดฝันบรรยายเรื่องราว

 

กล่าวเป็นเพลงเรือขับขาน

 

เป็นตำนานเพลงเจ้าพระยา

 

แต่มาในบัดนี้ คำกวีในจินตนา

 

ก็เป็นเพียงความงามที่แล้ว มา

เหมือนฝัน วัน วาน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***