24k

DVBBS2 ธ.ค. 2016

เนื้อเพลง

24k (24k) - DVBBS

24 karat gold and I'm smokin' OG

 

24 karat gold and I'm smokin' OG

24 karat gold and I'm smokin' OG

24 karat gold and I'm smokin' OG

And I'm smokin' OG purple OG sour

And I'm smokin' OG purple OG sour

24 karat gold and I'm smokin' OG

24 karat gold and I'm smokin' OG

24 karat gold and I'm smokin' OG

24 karat gold and I'm smokin' OG

 

And I'm smokin' OG purple OG sour

And I'm smokin' OG purple OG sour

And I'm smokin' purple purple

And I'm smokin' purple purple

And I'm smokin' purple purple

And I'm smokin' purple purple

And I'm smokin'

And I'm smokin'

And I'm smokin'

And I'm smokin'

 

24 karat gold

 

And I'm smokin' OG

 

Purple OG sour

 

And I'm smokin' OG

 

24 karat gold

 

And I'm smokin' OG

 

24 karat gold

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***