ไม่บอกไม่รู้

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์13 ก.ย. 2016

เนื้อเพลง

ไม่บอกไม่รู้ - พงษ์สิทธ์ คำภีร์

Written by:พงษ์สิทธ์ คำภีร์

 

ไม่รู้เพราะไม่บอก

 

ใฝ่รู้ได้ยันแก่

 

บอกไปว่าไม่แคร์

 

จริงแท้แน่หรือคน

 

แร็พร็อกป๊อบเฮฟวี่

โย้วโย้วโย้วโย้ว

 

เลือดขี้สีเดียวกัน

 

โอกาสไม่เท่าทัน

 

ชนชั้นผู้ดีบ่าว

 

สร้างชาติสร้างจากตรงไหน

 

คนรุ่นใหม่ให้โอกาสกัน

 

ผิดถูกคอยแนะนำทาง

 

อย่าเผด็จการ

 

ชี้นิ้วให้เดินไป โย้ว

 

พวกผมดูถ่ายทอด

 

สภาอันทรงเกียรติ

 

กริยาหลายท่านเฉียด

 

บ่าวไพร่ต่ำสถุล

ฮ่วยฮ่วยฮ่วยฮ่วย

 

ปลูกฝังใดให้เด็ก

 

เล่นกันแย่กว่าเด็ก

 

แสดงปัญญาเด็ก

 

โธ่ ตัวแทนประชาไทย

 

พวกผมโดนถ่ายทอด

 

แบบแผนตำราเรียน

 

แก่งแย่งกันอ่านเขียน

 

แข่งขันเอาทุกอย่าง

 

ฝากฝังใดให้เด็ก

 

น้ำใจไม่ให้เด็ก

 

คุณธรรมไม่ให้เด็ก

 

โธ่ความหวังประเทศไทย โย้ว

สร้างชาติสร้างจากตรงไหน

 

คนรุ่นใหม่ให้โอกาสกัน

 

ผิดถูกคอยแนะนำทาง

 

อย่าเผด็จการ

ชี้นิ้วให้เดินไป

 

สร้างชาติสร้างจากตรงไหน

 

คนรุ่นใหม่ให้โอกาสกัน

 

ผิดถูกคอยแนะนำทาง

 

อย่าเผด็จการ

 

ชี้นิ้วให้เดินไป

 

โย้ว ฮา

 

โย้ว ฮา

 

โย้ว ฮา

 

โย้ว ฮา

 

โย้ว ฮา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***