ตาดูหูฟัง

คณะนักร้องเด็ก26 ก.ย. 2014

เนื้อเพลง

 

ตาดูหูฟัง - คณะนักร้องเด็ก

Written by:เพลงเด็ก

เรามีตาไว้ดู เรามีหูไว้ฟัง

 

คุณครูท่านสอนท่านสั่ง

 

ต้องตั้งใจฟัง ต้องตั้งใจดู

 

เรามีตาไว้ดู เรามีหูไว้ฟัง

 

คุณครูท่านสอนท่านสั่ง

ต้องตั้งใจฟัง ต้องตั้งใจดู

 

เรามีตาไว้ดู เรามีหูไว้ฟัง

 

คุณครูท่านสอนท่านสั่ง

 

ต้องตั้งใจฟัง ต้องตั้งใจดู

 

เรามีตาไว้ดู เรามีหูไว้ฟัง

 

คุณครูท่านสอนท่านสั่ง

 

ต้องตั้งใจฟัง ต้องตั้งใจดู

 

เรามีตาไว้ดู เรามีหูไว้ฟัง

 

คุณครูท่านสอนท่านสั่ง

 

ต้องตั้งใจฟัง ต้องตั้งใจดู

 

เรามีตาไว้ดู เรามีหูไว้ฟัง

 

คุณครูท่านสอนท่านสั่ง

 

ต้องตั้งใจฟัง ต้องตั้งใจดู

 

เรามีตาไว้ดู เรามีหูไว้ฟัง

 

คุณครูท่านสอนท่านสั่ง

 

ต้องตั้งใจฟัง ต้องตั้งใจดู

 

เรามีตาไว้ดู เรามีหูไว้ฟัง

 

คุณครูท่านสอนท่านสั่ง

 

ต้องตั้งใจฟัง ต้องตั้งใจดู

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***