จุฬาตรีคูณ

ก๊อท จักรพันธ์20 ม.ค. 2011

เนื้อเพลง

จุฬาตรีคูณ - ก๊อท จักรพันธ์ (Jakrapun Kornburiteerachote)

Written by:แก้ว อัจฉริยะกุล/เอื้อ สุนทรสนาน/จรัญ สารีวงษ์

ข้าแต่คงคา จุฬาตรีคูณ

 

ดวงใจข้าอาดูร หนักเอย

 

ความงามวิไล ข้ามิได้ปรารถนา

 

ข้าชังหนักหนาเจ้าเอย

 

เพราะชนนีข้าวิไล

 

จึงถูกสังเวยเสียในสายชล

 

ด้วยรักเอย

 

จุฬาตรีคูณ ชนนีชีพสูญ

 

ในสายจุฬาตรีคูณ นี่เอย

 

ดารารายเลิศโสภา

 

ข้าไม่นำพา

 

เพราะกลัวว่าจะถูกสังเวย

 

โปรดสาปสรร

 

ขอให้โฉมอันน่าเชย

 

สิ้นสวยเลยไร้ค่า

 

ให้ข้าน่าชัง

 

สิ้นหวังชื่นชม

 

ขอให้ไร้ผู้นิยม นำพา

 

ขอให้สมใจ ในปรารถนา

 

ณ จุฬาตรีคูณเจ้าเอย

 

ดารารายเลิศโสภา

 

ข้าไม่นำพา

 

เพราะกลัวว่าจะถูกสังเวย

 

โปรดสาปสรร

 

ขอให้โฉมอันน่าเชย

 

สิ้นสวยเลยไร้ค่า

 

ให้ข้าน่าชัง สิ้นหวังชื่นชม

 

ขอให้ไร้ผู้นิยม นำพา

 

ขอให้สมใจ ในปรารถนา

 

ณ จุฬาตรีคูณเจ้าเอย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***