วันนี้ทำดีหรือยัง

ไมค์ ภิรมย์พร24 เม.ย. 2007

เนื้อเพลง

วันนี้ทำดีหรือยัง - ไมค์ ภิรมย์พร (Mike Piromporn)

Written by:สามเฒ่า เยาวชน

ทำการทำงาน

ทำทุกวันจนมันเคยชิน

 

ทำตัวติดดิน

 

หนี้สินยังมีอีกตั้งบาน

 

ทำองทำโอจนหัวโต

ก็ยังต้องทำกัน

 

ทำมันทุกวัน

สวรรค์ยังอยู่อีกห่างไกล

 

ภาระและหน้าที่

ต่างคนต่างมีต่างจิตต่างใจ

ชีวิตที่มีอยู่

ต่างคนต่างรู้ว่าต้องทำอะไร

ดนตรี

 

แต่วันนี้ทำดีหรือยัง

ถ้ายังจะทำวันไหน

วันนี้ทำดีหรือยัง

ถ้ายังล่ะจะเริ่มเมื่อไร

ดนตรี

 

ทำเงินทำงง

ทำแล้วปลงก็ยังต้องทำไป

 

ทำไปทำไม

ไม่รู้ก็ยังจะต้องทำ

 

ทำจงทำใจมันเรื่อยไป

ว่าต้องเป็นเวรกรรม

 

ทำๆและทำ

ทำแล้วยังทำอีกต่อไป

 

ภาระและหน้าที่

ต่างคนต่างมีต่างจิตต่างใจ

ชีวิตที่มีอยู่

ต่างคนต่างรู้ว่าต้องทำอะไร

แต่วันนี้ทำดีหรือยัง

 

ถ้ายังล่ะจะทำวันไหน

วันนี้ทำดีหรือยัง

ถ้ายังละจะเริ่มเมื่อใด

ดนตรี

 

ทำ ดี ทำ ดี ทำ ดี ทำ ดี

 

ทำเงินทำงง

ทำแล้วปลงก็ยังต้องทำไป

 

ทำไปทำไม

 

ไม่รู้ก็ยังจะต้องทำ

 

ทำจงทำใจมันเรื่อยไป

ว่าต้องเป็นเวรกรรม

 

ทำๆและทำ

ทำแล้วยังทำอีกต่อไป

 

ภาระและหน้าที่

ต่างคนต่างมีต่างจิตต่างใจ

ชีวิตที่มีอยู่

ต่างคนต่างรู้ว่าต้องทำอะไร

แต่วันนี้ทำดีหรือยัง

ถ้ายังจะทำวันไหน

วันนี้ทำดีหรือยัง

 

ถ้ายังล่ะจะเริ่มเมื่อไร

 

แต่วันนี้ทำดีหรือยัง

ถ้ายังแล้วจะทำวันไหน

วันนี้ทำดีหรือยัง

 

ถ้ายังแล้วจะเริ่มเมื่อไร

 

ทำ ดี ทำ ดี ทำ ดี ทำ ดี

 

ทำ ดี ทำ ดี ทำ ดี ทำ ดี

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***