อ้ายลืมทุกคำ น้องจำทุกนาที

ต่าย อรทัย17 ก.พ. 2015

เนื้อเพลง

อ้ายลืมทุกคำ น้องจำทุกนาที - ต่าย อรทัย (Tai Orathai)

Written by:จักษ์ เมืองสาเกตุ/ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว

ลืมกันง่ายคักเนาะ

 

นี่บ่คนเคยฮักกัน

 

เลิกคบกันบ่กี่วัน

 

กะมีแฟนใหม่

 

ลบจากใจง่ายคัก

 

คำว่าฮักน้องหมดหัวใจ

 

จบแล้วเดินจากไป

 

เบิ่งติอ้ายทำ

 

สำหรับใจดวงนี้

 

ทุกนาทียังจำฝังใจ

 

อยากลบอยากลืมอ้ายไป

 

แต่ใจยังจำ

 

ไผสิอยากทนเจ็บ

 

กับภาพเดิมเดิมคอยย้ำ

 

สิ่งที่สองเราร่วมทำ

 

ยางลบยังบ่มี

 

อ้ายหมดฮักอ้ายกะลืม

 

ลืมทุกทุกคำ

 

น้องยังฮักน้องจึงจำ

 

จำทุกนาที

 

คำว่าฮักที่อ้ายบ่จำ

 

เทียวบอกย้ำหัวใจดวงนี้

 

อ้ายลืมหมดทุกคำ

ที่มีแต่ทุกนาที

 

น้องจำฝังใจ

 

ลืมกันง่ายคักเนาะ

 

คือคนบ่เคยฮักกัน

 

น้องบ่คิดบ่ฝันสิเฮ็ดน้องได้

 

ในวันที่อ้ายลืมน้องซึม

 

เพราะลืมบ่ไหว

 

อยากลืมคนลืมง่าย

 

แต่ใจยังจำ

 

อ้ายหมดฮักอ้ายกะลืม

 

ลืมทุกทุกคำ

 

น้องยังฮักน้องจึงจำ

 

จำทุกนาที

 

คำว่าฮักที่อ้ายบ่จำ

 

เทียวบอกย้ำหัวใจดวงนี้

 

อ้ายลืมหมดทุกคำที่มี

 

แต่ทุกนาที น้องจำฝังใจ

 

ลืมกันง่ายคักเนาะ

 

คือคนบ่เคยฮักกัน

 

น้องบ่คิดบ่ฝันสิเฮ็ดน้องได้

 

ในวันที่อ้ายลืมน้องซึม

เพราะลืมบ่ไหว

 

อยากลืมคนลืมง่าย

 

เป็นหยังน้อใจยังจำ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***