เวลาเท่านั้น

Bodyslam28 ส.ค. 2015

เนื้อเพลง

เวลาเท่านั้น - Bodyslam (บอดี้แสลม)

คล้าย

 

คล้ายดั่งคนสับสนหนทาง

 

เส้นทางเดินวันนี้

 

ไม่มีใครคอยชี้ ว่าดีร้าย

 

หากเป็นใครที่คอยตัดสิน

 

ทุ่มลงไปหมดแล้วทุกสิ่ง

 

ฟ้าคอยพิสูจน์ฉัน

 

ชั่วข้ามคืนเปลี่ยนผัน

 

จะไม่ท้อ

 

ดั่งดวงอาทิตย์

 

ร้อนแรงแผดเผาใจ

 

โหดร้ายเพียงใด

 

ทางที่โรยไปด้วยขวากหนาม

 

ทิ่มแทง จิตใจ

 

ฉัน ทุกข์ระทมต้องตรมเท่าไร

 

เพราะเพียงใครต่อใคร

 

ไม่มองดูข้างไหน

 

กลับตัดสิน

 

หนักแค่ไหนจะทำให้รู้

 

ทุกข์ในใจเก็บไว้ซ่อนอยู่

 

ใช้เป็นแรงผลักดัน

 

ให้วันคืนเปลี่ยนผัน

 

ตอบคำถาม

 

ดั่งดวงอาทิตย์

 

ร้อนแรงแผดเผาใจ

 

โหดร้ายเพียงใด

 

ทางที่โรยไป

 

ด้วยขวากหนาม

 

ทิ่มแทง จิตใจ

 

ไม่ยอมให้ใครตัดสิน

 

แม้วันที่ล้มลง

 

จะยิ้มสู้ไว้

 

เพื่อใครสักคนที่รัก

 

และหวังดี

 

หนึ่งชีวิตที่มี

 

เวลาเท่านั้นจะตอบ

 

คำถาม ให้เวลาเท่านั้น

 

พิสูจน์ หัวใจ

 

ในวันที่ดวงอาทิตย์

 

ร้อนแรงแผดเผาใจ

 

โหดร้ายเพียงใด

 

ทางที่โรยไปด้วยขวากหนาม

 

ทิ่มแทง จิตใจ

 

ไม่ยอมให้ใครตัดสิน

 

แม้วันที่ล้มลง

 

และจะยิ้มสู้ไว้

 

เพื่อใครสักคนที่รัก

 

และหวังดี

 

หนึ่งชีวิตที่มี

 

เวลาเท่านั้นจะตอบ

 

คำถาม

 

ให้เวลาเท่านั้น พิสูจน์

 

หัวใจและให้เวลา

เท่านั้นจะตอบ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***