ไต่ปุยจิ่ว

Ocean Media4 มิ.ย. 2015
เนื้อเพลง

ไต่ปุยจิ่ว - Ocean Media

南无 喝啰 怛那 哆啰夜耶

南无 阿唎耶 婆卢羯帝 烁钵啰耶

菩提萨埵婆耶 摩诃萨埵婆耶 摩诃迦 卢尼 迦耶

唵 萨皤啰罚曳 数 怛那 怛写

南无 悉吉栗埵 伊蒙阿唎耶 婆卢吉帝 室佛啰 楞驮婆

南无 那啰谨墀 酰利摩诃 皤哆沙咩

萨婆阿他豆 输朋阿逝孕

萨婆萨哆 那摩婆萨哆

那摩婆伽摩罚特豆 怛侄他

唵 阿婆卢酰 卢迦帝 迦罗帝 夷酰唎

摩诃菩提萨埵 萨婆萨婆 摩啰摩啰 摩酰摩酰 唎驮孕

俱卢俱卢 羯蒙 度卢度卢 罚阇耶帝 摩诃 罚阇耶帝

陀啰陀啰 地唎尼 室佛啰耶 遮啰遮啰 摩么罚摩啰

穆帝隶 伊酰伊酰 室那室那 阿啰参

佛啰舍利 罚沙罚参 佛啰 舍耶

呼嚧呼嚧摩啰 呼嚧呼嚧酰利

娑啰娑啰 悉唎悉唎 苏嚧苏嚧

菩提夜 菩提夜 菩驮夜 菩驮夜 弥帝唎夜

那啰谨墀 地利 瑟尼那 波夜摩那 娑婆诃

悉陀夜 娑婆诃 摩诃悉陀夜 娑婆诃

悉陀喻艺 室皤啰耶 娑婆诃

那啰谨墀 娑婆诃 摩啰那啰 娑婆诃

悉啰僧 阿穆佉耶 娑婆诃 娑婆摩诃 阿悉陀夜 娑婆诃

者 吉 啰 阿悉陀夜 娑婆诃 波陀摩羯悉陀夜 娑婆诃

那啰谨墀 皤伽啰耶 娑婆诃 摩婆利胜羯 啰夜 娑婆诃

南无 喝啰 怛那 哆啰夜耶

南无 阿唎耶 婆嚧吉帝 烁皤啰夜 娑婆诃

唵 悉 殿 都 漫多啰 跋陀耶 娑婆诃

 

南无 喝啰 怛那 哆啰夜耶

南无 阿唎耶 婆卢羯帝 烁钵啰耶

菩提萨埵婆耶 摩诃萨埵婆耶 摩诃迦 卢尼 迦耶

唵 萨皤啰罚曳 数 怛那 怛写

南无 悉吉栗埵 伊蒙阿唎耶 婆卢吉帝 室佛啰 楞驮婆

南无 那啰谨墀 酰利摩诃 皤哆沙咩

萨婆阿他豆 输朋阿逝孕

萨婆萨哆 那摩婆萨哆

那摩婆伽摩罚特豆 怛侄他

唵 阿婆卢酰 卢迦帝 迦罗帝 夷酰唎

摩诃菩提萨埵 萨婆萨婆 摩啰摩啰 摩酰摩酰 唎驮孕

俱卢俱卢 羯蒙 度卢度卢 罚阇耶帝 摩诃 罚阇耶帝

陀啰陀啰 地唎尼 室佛啰耶 遮啰遮啰 摩么罚摩啰

穆帝隶 伊酰伊酰 室那室那 阿啰参

佛啰舍利 罚沙罚参 佛啰 舍耶

呼嚧呼嚧摩啰 呼嚧呼嚧酰利

娑啰娑啰 悉唎悉唎 苏嚧苏嚧

菩提夜 菩提夜 菩驮夜 菩驮夜 弥帝唎夜

那啰谨墀 地利 瑟尼那 波夜摩那 娑婆诃

悉陀夜 娑婆诃 摩诃悉陀夜 娑婆诃

悉陀喻艺 室皤啰耶 娑婆诃

那啰谨墀 娑婆诃 摩啰那啰 娑婆诃

悉啰僧 阿穆佉耶 娑婆诃 娑婆摩诃 阿悉陀夜 娑婆诃

者 吉 啰 阿悉陀夜 娑婆诃 波陀摩羯悉陀夜 娑婆诃

那啰谨墀 皤伽啰耶 娑婆诃 摩婆利胜羯 啰夜 娑婆诃

南无 喝啰 怛那 哆啰夜耶

南无 阿唎耶 婆嚧吉帝 烁皤啰夜 娑婆诃

唵 悉 殿 都 漫多啰 跋陀耶 娑婆诃

 

南无 喝啰 怛那 哆啰夜耶

南无 阿唎耶 婆卢羯帝 烁钵啰耶

菩提萨埵婆耶 摩诃萨埵婆耶 摩诃迦 卢尼 迦耶

唵 萨皤啰罚曳 数 怛那 怛写

南无 悉吉栗埵 伊蒙阿唎耶 婆卢吉帝 室佛啰 楞驮婆

南无 那啰谨墀 酰利摩诃 皤哆沙咩

萨婆阿他豆 输朋阿逝孕

萨婆萨哆 那摩婆萨哆

那摩婆伽摩罚特豆 怛侄他

唵 阿婆卢酰 卢迦帝 迦罗帝 夷酰唎

摩诃菩提萨埵 萨婆萨婆 摩啰摩啰 摩酰摩酰 唎驮孕

俱卢俱卢 羯蒙 度卢度卢 罚阇耶帝 摩诃 罚阇耶帝

陀啰陀啰 地唎尼 室佛啰耶 遮啰遮啰 摩么罚摩啰

穆帝隶 伊酰伊酰 室那室那 阿啰参

佛啰舍利 罚沙罚参 佛啰 舍耶

呼嚧呼嚧摩啰 呼嚧呼嚧酰利

娑啰娑啰 悉唎悉唎 苏嚧苏嚧

菩提夜 菩提夜 菩驮夜 菩驮夜 弥帝唎夜

那啰谨墀 地利 瑟尼那 波夜摩那 娑婆诃

悉陀夜 娑婆诃 摩诃悉陀夜 娑婆诃

悉陀喻艺 室皤啰耶 娑婆诃

那啰谨墀 娑婆诃 摩啰那啰 娑婆诃

悉啰僧 阿穆佉耶 娑婆诃 娑婆摩诃 阿悉陀夜 娑婆诃

者 吉 啰 阿悉陀夜 娑婆诃 波陀摩羯悉陀夜 娑婆诃

那啰谨墀 皤伽啰耶 娑婆诃 摩婆利胜羯 啰夜 娑婆诃

南无 喝啰 怛那 哆啰夜耶

南无 阿唎耶 婆嚧吉帝 烁皤啰夜 娑婆诃

唵 悉 殿 都 漫多啰 跋陀耶 娑婆诃

 

南无 喝啰 怛那 哆啰夜耶

南无 阿唎耶 婆卢羯帝 烁钵啰耶

菩提萨埵婆耶 摩诃萨埵婆耶 摩诃迦 卢尼 迦耶

唵 萨皤啰罚曳 数 怛那 怛写

南无 悉吉栗埵 伊蒙阿唎耶 婆卢吉帝 室佛啰 楞驮婆

南无 那啰谨墀 酰利摩诃 皤哆沙咩

萨婆阿他豆 输朋阿逝孕

萨婆萨哆 那摩婆萨哆

那摩婆伽摩罚特豆 怛侄他

唵 阿婆卢酰 卢迦帝 迦罗帝 夷酰唎

摩诃菩提萨埵 萨婆萨婆 摩啰摩啰 摩酰摩酰 唎驮孕

俱卢俱卢 羯蒙 度卢度卢 罚阇耶帝 摩诃 罚阇耶帝

陀啰陀啰 地唎尼 室佛啰耶 遮啰遮啰 摩么罚摩啰

穆帝隶 伊酰伊酰 室那室那 阿啰参

佛啰舍利 罚沙罚参 佛啰 舍耶

呼嚧呼嚧摩啰 呼嚧呼嚧酰利

娑啰娑啰 悉唎悉唎 苏嚧苏嚧

菩提夜 菩提夜 菩驮夜 菩驮夜 弥帝唎夜

那啰谨墀 地利 瑟尼那 波夜摩那 娑婆诃

悉陀夜 娑婆诃 摩诃悉陀夜 娑婆诃

悉陀喻艺 室皤啰耶 娑婆诃

那啰谨墀 娑婆诃 摩啰那啰 娑婆诃

悉啰僧 阿穆佉耶 娑婆诃 娑婆摩诃 阿悉陀夜 娑婆诃

者 吉 啰 阿悉陀夜 娑婆诃 波陀摩羯悉陀夜 娑婆诃

那啰谨墀 皤伽啰耶 娑婆诃 摩婆利胜羯 啰夜 娑婆诃

南无 喝啰 怛那 哆啰夜耶

南无 阿唎耶 婆嚧吉帝 烁皤啰夜 娑婆诃

唵 悉 殿 都 漫多啰 跋陀耶 娑婆诃

 

南无 喝啰 怛那 哆啰夜耶

南无 阿唎耶 婆卢羯帝 烁钵啰耶

菩提萨埵婆耶 摩诃萨埵婆耶 摩诃迦 卢尼 迦耶

唵 萨皤啰罚曳 数 怛那 怛写

南无 悉吉栗埵 伊蒙阿唎耶 婆卢吉帝 室佛啰 楞驮婆

南无 那啰谨墀 酰利摩诃 皤哆沙咩

萨婆阿他豆 输朋阿逝孕

萨婆萨哆 那摩婆萨哆

那摩婆伽摩罚特豆 怛侄他

唵 阿婆卢酰 卢迦帝 迦罗帝 夷酰唎

摩诃菩提萨埵 萨婆萨婆 摩啰摩啰 摩酰摩酰 唎驮孕

俱卢俱卢 羯蒙 度卢度卢 罚阇耶帝 摩诃 罚阇耶帝

陀啰陀啰 地唎尼 室佛啰耶 遮啰遮啰 摩么罚摩啰

穆帝隶 伊酰伊酰 室那室那 阿啰参

佛啰舍利 罚沙罚参 佛啰 舍耶

呼嚧呼嚧摩啰 呼嚧呼嚧酰利

娑啰娑啰 悉唎悉唎 苏嚧苏嚧

菩提夜 菩提夜 菩驮夜 菩驮夜 弥帝唎夜

那啰谨墀 地利 瑟尼那 波夜摩那 娑婆诃

悉陀夜 娑婆诃 摩诃悉陀夜 娑婆诃

悉陀喻艺 室皤啰耶 娑婆诃

那啰谨墀 娑婆诃 摩啰那啰 娑婆诃

悉啰僧 阿穆佉耶 娑婆诃 娑婆摩诃 阿悉陀夜 娑婆诃

者 吉 啰 阿悉陀夜 娑婆诃 波陀摩羯悉陀夜 娑婆诃

那啰谨墀 皤伽啰耶 娑婆诃 摩婆利胜羯 啰夜 娑婆诃

南无 喝啰 怛那 哆啰夜耶

南无 阿唎耶 婆嚧吉帝 烁皤啰夜 娑婆诃

唵 悉 殿 都 漫多啰 跋陀耶 娑婆诃

 

南无 喝啰 怛那 哆啰夜耶

南无 阿唎耶 婆卢羯帝 烁钵啰耶

菩提萨埵婆耶 摩诃萨埵婆耶 摩诃迦 卢尼 迦耶

唵 萨皤啰罚曳 数 怛那 怛写

南无 悉吉栗埵 伊蒙阿唎耶 婆卢吉帝 室佛啰 楞驮婆

南无 那啰谨墀 酰利摩诃 皤哆沙咩

萨婆阿他豆 输朋阿逝孕

萨婆萨哆 那摩婆萨哆

那摩婆伽摩罚特豆 怛侄他

唵 阿婆卢酰 卢迦帝 迦罗帝 夷酰唎

摩诃菩提萨埵 萨婆萨婆 摩啰摩啰 摩酰摩酰 唎驮孕

俱卢俱卢 羯蒙 度卢度卢 罚阇耶帝 摩诃 罚阇耶帝

陀啰陀啰 地唎尼 室佛啰耶 遮啰遮啰 摩么罚摩啰

穆帝隶 伊酰伊酰 室那室那 阿啰参

佛啰舍利 罚沙罚参 佛啰 舍耶

呼嚧呼嚧摩啰 呼嚧呼嚧酰利

娑啰娑啰 悉唎悉唎 苏嚧苏嚧

菩提夜 菩提夜 菩驮夜 菩驮夜 弥帝唎夜

那啰谨墀 地利 瑟尼那 波夜摩那 娑婆诃

悉陀夜 娑婆诃 摩诃悉陀夜 娑婆诃

悉陀喻艺 室皤啰耶 娑婆诃

那啰谨墀 娑婆诃 摩啰那啰 娑婆诃

悉啰僧 阿穆佉耶 娑婆诃 娑婆摩诃 阿悉陀夜 娑婆诃

者 吉 啰 阿悉陀夜 娑婆诃 波陀摩羯悉陀夜 娑婆诃

那啰谨墀 皤伽啰耶 娑婆诃 摩婆利胜羯 啰夜 娑婆诃

南无 喝啰 怛那 哆啰夜耶

南无 阿唎耶 婆嚧吉帝 烁皤啰夜 娑婆诃

唵 悉 殿 都 漫多啰 跋陀耶 娑婆诃

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

cover
00:0000:00
คิวเพลง

ไม่มีเพลงที่ถูกเพิ่ม