เธอยัง...

Potato31 ม.ค. 2013

เนื้อเพลง

Chun yung pen kon tee ruk tur mot jai

Chun yun dai dtae kit teung tur reuay pai

Chun yung doo roop tai tee rao chit glai yoo took wun

Chun yung ror koy hai tur nun glup mah

Chun yung gah patitin took keun wun

Pror kum diao rayatahng tee mah kwahng gun rao wai

Dai dtae kit laeo gor song sai

Yoo dtrong nun tur pen yahng rai gor mai roo

Fahk pleng nee hai pai tahm tur doo

Yahk ja roo nai kwahm pen pai

Tur yung kit teung chun took nahtee reu plao

Tur yung jum reuang rao nai wun wahn dai reu mai

Tur yung mee jai hai chun kon diao

Yung ror chun kae kon diao

Tur yung kong pen meuan derm yoo chai mai

Chuay bauk hai roo tee

Chun glua krai tum hai tur nun plian pai

Chun glua sing tee mai nae naun mahk mai

Chun glua kum wah sia jai

Tur ror chun dai chai mai

Dai dtae kit laeo gor song sai

Yoo dtrong nun tur pen yahng rai gor mai roo

Fahk pleng nee hai pai tahm tur doo

Yahk ja roo nai kwahm pen pai

Tur yung kit teung chun took nahtee reu plao

Tur yung jum reuang rao nai wun wahn dai reu mai

Tur yung mee jai hai chun kon diao

Yung ror chun kae kon diao

Tur yung kong pen meuan derm yoo chai mai

Tur yung kit teung chun took waeh laa a yuu reu plao

Tur yang duu ruup rao bai deerm deerm a yuu reu mai

Tur yung mee jai hai chun kon diao

Yung ror chun kae kon diao

Tur yung rak gan meuuan deerm a yuu chai mai

Chuay bauk hai roo tee

 

Dai dtae kit laeo gor song sai

Yoo dtrong nun tur pen yahng rai gor mai roo

Fahk pleng nee hai pai tahm tur doo

Yahk ja roo nai kwahm pen pai

Tur yung kit teung chun took nahtee reu plao

Tur yung jum reuang rao nai wun wahn dai reu mai

Tur yung mee jai hai chun kon diao

Yung ror chun kae kon diao

Tur yung kong pen meuan derm yoo chai mai

Tur yung kit teung chun took waeh laa a yuu reu plao

Tur yang duu ruup rao bai deerm deerm a yuu reu mai

Tur yung mee jai hai chun kon diao

Yung ror chun kae kon diao

Tur yung rak gan meuuan deerm a yuu chai mai

Chuay bauk hai roo tee

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***