เลิกเลยมั้ย

ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย2 ต.ค. 1993

เนื้อเพลง

เลิกเลยมั้ย - ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย

Written by:สารภี ศิริสัมพันธ์

ทำอะไร ไม่เคยได้ดี

 

ไม่เคยเห็นดี ซักอย่าง

 

ให้ทำยังไง ก็ทำให้ทุกทาง

 

ไม่เคยได้ความ อย่างใคร

 

คำก็เลว สองคำก็เลว

 

ก็เมื่อเลว แล้วมันเป็นไง

 

เป็นคนดี กับเขาไม่ได้

 

ก็มีทางเดียว เท่านั้น

 

เลิกเลยมั้ย เลิกกันซะเลย

 

ไม่ต้องเห็นหน้ากันเลยดีกว่า

 

เลิกเลยมั้ย ถ้ามีปัญหา

 

เผื่อจะทำ ให้เธอโล่งใจ

 

เผื่อมีใคร ที่ดีกว่าฉัน

 

ก็หมดปัญญา

 

ถ้าเธอยังไม่เห็นใจ

 

อยู่กันไป

 

ก็คงเป็นอย่างที่เคย

 

อยู่ทำไม เลิกไป

 

เลิกกันซะเลย

 

ถ้าจำเป็น ถึงเสียใจ

 

ก็ต้องยอม

 

ทำอะไร ไม่เคยว่าดี

 

ไม่เคยเห็น เธอพอใจ

 

คงเอาดี กับเขาไม่ได้

 

ก็มีทางเดียว เท่านั้น

 

เลิกเลยมั้ย เลิกกันซะเลย

 

ไม่ต้องเห็นหน้ากัน

เลยดีกว่า

 

เลิกเลยมั้ย ถ้ามีปัญหา

 

เผื่อจะทำ ให้เธอโล่งใจ

 

เผื่อมีใคร ที่ดีกว่าฉัน

 

ก็หมดปัญญา

 

ถ้าเธอยังไม่เห็นใจ

 

อยู่กันไป

 

ก็คงเป็นอย่างที่เคย

 

อยู่ทำไม เลิกไป

 

เลิกกันซะเลย

 

ถ้าจำเป็น ถึงเสียใจ

 

ก็ต้องยอม

 

เลิกเลยมั้ย เลิกกันซะเลย

 

ไม่ต้องเห็นหน้ากัน

เลยดีกว่า

 

เลิกเลยมั้ย ถ้ามีปัญหา

 

เผื่อจะทำ ให้เธอโล่งใจ

 

เผื่อมีใคร ที่ดีกว่าฉัน

 

ก็หมดปัญญา

 

ถ้าเธอยังไม่เห็นใจ

 

อยู่กันไป

 

ก็คงเป็นอย่างที่เคย

 

อยู่ทำไม เลิกไป

 

เลิกกันซะเลย

 

ถ้าจำเป็น ถึงเสียใจ

 

ก็ต้องยอม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***