เนื้อเพลง

พ่อ (Pho) - ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย (Kajohnsak Rattananisai)

Written by:อาทิตย์ สาระจูฑะ/กริช ทอมมัส

แต่เด็กแต่เล็กมา ไม่ค่อยเอาถ่านนัก

 

โดดร่มหนีเรียนเป็นหลัก แสบสิ้นดี

 

แต่เด็กแต่เล็กมา ยอมให้แต่คนนี้

 

อนาคตเลยยังมี ยังไม่พัง

 

เข้าวัยที่วกวน ใครใครอย่ามาขวาง

 

จะดีร้ายลองทุกอย่าง ให้รู้ไป

 

บนทางที่วกวน เกือบหลุดออกไปไหน

 

แต่มือที่มีแต่ให้ ก็ฉุดไว้ ก่อนจะสาย

 

ไม่ว่าพ่อ อยู่ไหนก็ตาม

 

จะทำตาม ที่พ่อนำไว้

 

จะเป็นคน ที่พ่อภูมิใจ

 

จะเป็นลูกผู้ชาย ที่รักดี

 

ที่เคยเกือบเสียคน จนมาได้เรียนรู้

 

ก็ยังสำนึกดีอยู่ ว่าเพราะใคร

 

ที่ดูเป็นผู้คน ที่พอเอาดีไหว

 

อยากบอกว่าลูกดีใจ ที่เชื่อฟัง

 

ไม่ว่าพ่อ อยู่ไหนก็ตาม

 

จะทำตาม ที่พ่อนำไว้

 

จะเป็นคน ที่พ่อภูมิใจ

 

จะเป็นลูกผู้ชาย ที่รักดี

 

ที่เคยเกือบเสียคน จนมาได้เรียนรู้

 

ก็ยังสำนึกดีอยู่ ว่าเพราะใคร

 

ที่ดูเป็นผู้คน ที่พอเอาดีไหว

 

อยากบอกว่าลูกดีใจ ที่เชื่อฟัง

 

ไม่ว่าพ่อ อยู่ไหนก็ตาม

 

จะทำตาม ที่พ่อนำไว้

 

จะเป็นคน ที่พ่อภูมิใจ

 

จะเป็นลูกผู้ชาย ที่รักดี

 

ไม่ว่าพ่อ อยู่ไหนก็ตาม

 

จะทำตาม ที่พ่อนำไว้

 

จะเป็นคน ที่พ่อภูมิใจ

 

จะเป็นลูกผู้ชาย ที่รักดี

 

จะเป็นลูกผู้ชาย ที่รักดี

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***