รอทั้งปี

สายัณห์ สัญญา26 ก.พ. 2015

เนื้อเพลง

 

รอทั้งปี - สายัณห์ สัญญา

Written by:Ocean Media

 

เจ้าจากไกลไปตั้งนาน

 

หลงรอวันคอยเจ้านั้นคืนทุ่ง

 

หลงเพลินเมืองกรุง

 

หลงความรุ่งเรือง

 

เมืองฟ้าอำไพ

 

ไปหลงสิ่งยวนเย้า

 

ลืมรักเก่าเอาไว้

 

ทิ้งนาทิ้งไร่

 

หนีไกลไม่ย้อนรอย

 

ลืมหนุ่มน้อยชาวนา

 

เคยจับเคียว

 

เกี่ยวคู่กัน

 

น้องลืมวัน

 

เคยสุขสันต์เริงร่า

 

ถึงคราวมีงาน

 

สงกรานต์บ้านเรา

 

เคยชื่นอุรา

 

เคยตักบาตรร่วมขัน

 

เคียงคู่กันมา

 

สงกรานต์เดือนห้า

 

ขวัญตาอยู่ไหนกัน

 

คงสุขสันต์ในกรุงไกล

 

คอยเจ้าเยือน

 

เดือนสิบสอง

 

น้ำเหนือนอง

 

ท่วมทั่วท้องนาไร่

 

เหลียวดูนงเยาว์

 

ไร้เงายอดหญิง

 

ก็ยิ่งอาลัย

 

เคยร่วมปล่อยกระทง

 

ลงน้ำร่วมเสี่ยงทาย

 

สองเราเคยให้

 

สัญญาว่ารักกัน

 

เป็นมิ่งขวัญดวงใจ

 

ลืมเจ้าลืมความหลัง

 

ครั้งเริงรื่น

 

วันขึ้นปีใหม่

 

เย้ายวนกัน

 

ของขวัญให้มา

 

คือผ้าสไบ

 

พร้อมภาพสคส

 

มองเห็นก็ใจหาย

 

เหมือนดังจะให้

 

ไว้รองหยาดน้ำตา

 

เป็นผ้าซับน้ำตาเรา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***