สาวอุบลรอรัก

ดอกอ้อ-ก้านตอง11 มิ.ย. 2015

เนื้อเพลง

สาวอุบลรอรัก - ดอกอ้อ-ก้านตอง (Dokor-Kanthong)

Written by:พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา/ธนกร เลิศวาทิน

เสียงทวงสัญญาที่ดังแว่ว

มาจากสาวอุบล

 

ถึงคนที่ลืมความหลัง

 

ฝั่งลำน้ำมูล

 

ฮักบ่จริงทิ้งสาวให้ว้าวุ่น

 

น้ำใจช่างเปลี่ยนเวียนหมุน

 

บ่เหมือนสัญญาเมื่อคราก่อนนั้น

 

สัญญาฝั่งมูล

 

ฤดูดอกคูนบานเหลืองตระการ

 

สายธารแม่มูลไหลหลั่ง

 

ดั่งธารสวรรค์

 

ลอยล่องเรือสุขเหลือสัญญาฮักมั่น

 

บ่นึกว่าจะแปรผันสิ้น

แล้วสวรรค์แม่ลำน้ำมูล

 

ฮักบ่จริงทอดทิ้งลืมง่าย

 

น้ำมูลใสแต่น้ำใจฮักขุ่น

 

นี่แหละหนอใจพ่อคุณ

 

เปลี่ยนเวียนหมุนลวงหลอกสาว

 

ลืมแล้วหรือยังเสียงเพลง

แว่วดังสะกิดเตือนใจ

 

ร้างไกลพี่คงจำได้

 

ฝั่งมูลหน้าหนาว

 

สาวสู้ทนร้อนฝนรอคอยข่าว

 

ฝนลาเริ่มแล้วลมหนาว

 

พี่คงลืมสาวอุบลแล้วหนอ

 

ฮักบ่จริงทอดทิ้งลืมง่าย

 

น้ำมูลใสแต่น้ำใจฮักขุ่น

 

นี่แหละหนอใจพ่อคุณ

 

เปลี่ยนเวียนหมุนลวงหลอกสาว

 

ลืมแล้วหรือยังเสียงเพลงแว่ว

ดังสะกิดเตือนใจ

 

ร้างไกลพี่คงจำได้

 

ฝั่งมูลหน้าหนาว

 

สาวสู้ทนร้อนฝนรอคอยข่าว

 

ฝนลาเริ่มแล้วลมหนาว

 

พี่คงลืมสาวอุบลแล้วหนอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***