มีเจ้าของ

Lipta28 ก.ค. 2008

เนื้อเพลง

มีเจ้าของ - Lipta

Written by:LOVEiS Co.Ltd

 

ก็เพราะฉันมีเจ้าของ

 

ฉันก็คงได้แต่มองเธอเท่านั้น

 

และจะไม่คิดทำอะไร

และจะไม่คิดนอกใจ

 

ฉันนั้นไปสบตาเธอนั้น

ที่บังเอิญมองผ่านมาที่ฉัน

ทั้งที่ฉันมีแฟน

แต่ไม่ได้หาใครมาแทน

แต่ยอมรับเลยแมนๆ

ว่าฉันแอบถูกใจเธอ

ทั้งที่ฉันหลงเธอขนาดนี้

จนต้องบังคับใจตัวเองให้ดี

เธอเป็นแฟนฉันอยู่ฉันก็คงดวงดีน่าดู

เลยต้องแอบมองเธอตอนที่เขาไม่รู้

 

ต้องหยุดมันเอาไว้

 

เดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่

 

เก็บไปคิดเล่นเล่นในฝันในหัวใจ

 

จะดีกว่าไหม

 

ก็เพราะฉันมีเจ้าของ

 

ฉันก็คงได้แต่มองเธอเท่านั้น

 

และจะไม่คิดทำอะไร

และจะไม่คิดนอกใจ

 

ทั้งที่ฉันมีแฟน

แต่ไม่ได้หาใครมาแทน

แต่ยอมรับเลยแมนๆ

ว่าฉันแอบถูกใจเธอ

ทั้งที่ฉันมีแฟน

แต่ไม่ได้หาใครมาแทน

แต่ยอมรับเลยแมนๆ

ว่าฉันแอบถูกใจเธอ

เธอเป็นแฟนฉันอยู่

ฉันก็คงดวงดีน่าดู

เลยต้องแอบมองๆ

เธอตอนที่เขาไม่รู้

เธอเป็นแฟนฉันอยู่ฉันก็คงดวงดีน่าดู

เลยต้องแอบมองๆ

เธอตอนที่เขาไม่รู้

 

ต้องหยุดมันเอาไว้

 

เดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่

 

เก็บไปคิดเล่นเล่นในฝันในหัวใจ

 

จะดีกว่าไหม

 

ก็เพราะฉันมีเจ้าของ

ฉันก็คงได้แต่มองเธอเท่านั้น

 

และจะไม่คิดทำอะไร

และจะไม่คิดนอกใจ

 

ก็เพราะฉันมีเจ้าของ

ฉันก็คงได้แต่มองเธอเท่านั้น

 

และจะไม่คิดทำอะไร

และจะไม่คิดนอกใจ

 

ไม่มีวัน ไม่มีวัน

 

ก็เพราะฉันมีเจ้าของ

 

ฉันก็คงได้แต่มองเธอเท่านั้น

 

และจะไม่คิดทำอะไร

และจะไม่คิดนอกใจ

ไม่มี ไม่มี วัน นอกใจ เธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***