เสียใจได้ยินไหม

Clash26 มิ.ย. 2009

เนื้อเพลง

เพลง: เสียใจได้ยินไหม

ศิลปิน: Clash

 

เพราะว่ารักจึงเปรียบเธอนั้น เป็นดังชีวิต

ก็เพราะว่ารักจึงเปรียบเธอนั้น เป็นดวงใจ

เพราะว่ารักจึงเปี่ยม จึงล้นไปด้วยความหมาย

ทุ่มเททั้งใจ ทุ่มเททั้งกาย

และหวังให้เป็นดังความฝัน

 

ไม่คิดว่าเธอจะเปลี่ยนแปรผัน ไปได้เพียงนี้

ไม่คิดว่าเธอจะให้สิ่งนี้ เป็นรางวัล

ไม่คิดว่าเธอจะกลับทอดทิ้ง ไปจากใจฉัน

ได้แต่เสียใจ ได้แต่เสียใจ

บอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม..

 

หวังจะเป็นที่พึ่งสุดท้าย ให้กับชีวิต

เมื่อต้องสูญไป เมื่อต้องเสียไป

ฉันก็คล้ายเหมือนคนที่สิ้นหวัง

 

ฉันกับเธอนับจากวันนี้ เป็นแค่ความหลัง

แต่ยังเสียใจ แต่มันเสียใจ

บอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม..

รักเธอมากเกิน รักเธอมากไป

รักเหลือเกิน รักจนไม่มีให้ใคร

หวังเธอมากเกิน หวังเธอมากไป

สูญเสียเธอ เหมือนจะขาดใจ

 

หวังจะเป็นที่พึ่งสุดท้าย ให้กับชีวิต

เมื่อต้องสูญไป เมื่อต้องเสียไป

ฉันก็คล้ายเหมือนคนที่สิ้นหวัง

 

ฉันกับเธอนับจากวันนี้ เป็นแค่ความหลัง

แต่ยังเสียใจ แต่มันเสียใจ

บอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม..

รักเธอมากเกิน รักเธอมากไป

รักเหลือเกิน รักจนไม่มีให้ใคร

หวังเธอมากเกิน หวังเธอมากไป

สูญเสียเธอ เหมือนจะขาดใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***