โรงเรียนของหนู (บันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ต พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ฮักเสี่ยว) (Bunthug Concert Pongsit Kampee Hugseaw)

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์6 พ.ค. 2014

เนื้อเพลง

 

Rong Rian Kong Nu (Bunthug Concert Pongsit Kampee Hugseaw) - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

 

สายลมหนาว พัดโบก โบย

 

พริ้วดูแล้ว สวยใส ใส

เย็นลมเย็นไหวไหว สวย งาม

 

บ้านอยู่ไกล ทุร กัน

 

ดารโรงเรียนอยู่หลัง เขา

 

มีแต่เราพวกเรา ไม่ มี ใคร

 

ยาม ร้อน แสนร้อน

 

ยาม หนาว ก็หนาวถึง ใจ

 

ไม่มีผ้าห่มคลุม กาย

 

โรงเรียนมีครูหนึ่ง คน

 

ครูผู้เสียสละ ตน

 

อดทนอยู่ห่าง ไกล

 

ความสบาย

 

ใช่จะวอนให้เห็น ใจ

 

ความสำนึกต่อเพื่อน ไทย

 

ไทยกับไทยใยแตก ต่าง กัน

 

โรงเรียน ของ หนู

 

อยู่ไกล ไกล๊ ไกล

 

อยากให้ คุณคุณ หัน มอง

 

โรงเรียน

 

ยาม ร้อน แสนร้อน

 

ยาม หนาว ก็หนาว ถึง ใจ

 

ไม่มีผ้าห่มคลุม กาย

 

โรงเรียนมีครูหนึ่ง คน

 

ครูผู้เสียสละ ตน

อดทนอยู่ห่างไกล ความ สบาย

 

ใช่จะวอนให้เห็น ใจ

 

ความสำนึกต่อเพื่อน ไทย

 

ไทยกับไทยใยแตก ต่าง กัน

 

โรงเรียน ของ หนู

 

อยู่ไกล ไกล๊ ไกล

 

อยากให้ คุณคุณ หัน มอง

 

โรงเรียน ของ หนู

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***