นางฟ้าสารภัญ

แสงดาว พิมมะศรี14 พ.ย. 2018
singleDetail_lyrics_title

เพลง: นางฟ้าสารภัญ

ศิลปิน: แสงดาว พิมมะศรี

 

พวกเฮาแก๊งส์นางฟ้ามื้อนี้มาสิพาม่วน

เด้าหน้าฮ้านอยู่ถ้วนๆ

บ่เป็นการรบกวนซุมเจ้ดอกหนอ

บ่เป็นการรบกวนซุมเจ้าดอกหนอ

 

ตะเว็นพวมสิตกดิน

นกกาโบยบินสู่รงรัง

แต่ซุมเฮาจอบสิออกจากฮัง

รวมแก๊งส์ขอตังไปเที่ยวเสิ่น

ไทบ้านเอิ้นว่าแก๊งส์นางฟ้า

ป๊ะแป้งแต่งหน้าพอกะเทิน

ไลฟ์สดเช็คอินแล้วออกเสิ่น

กำคอเหล้าน้อเพิ่นไฮโซคัก

 

แก๊งส์นางฟ้าฉายาผู้บ่าวเอิ้น

แคปชั่นของเพิ่นของเพิ่นของเพิ่น

ให้เอิ้นว่านางฟ้า

เมาเหล้าละกะเด้าแง๊บๆ

เอาผู้ชายละกะเด้างั๊บๆ

นางฟ้าล่ะคือแหล่ปื้อๆ

ได๋แท่ถืกแสงสื่อๆคือเจาว่าละหือ

อั่นว่าไฟแสงสีเปลี่ยนผีให้เป็นคน

 

พวกเฮาแก๊งส์นางฟ้า

มื้อนี้หนาสิพาม่วน

เด้าหน้าฮ้านอยู่ถ้วนๆ

บ่เป็นการรบกวนซุมเจ้าดอกน้อ

บ่เป็นการรบกวนซุมเจ้าดอกน้อ

 

แพงเหล้าขาวเมาหัวสัก

นี่คือเอกลักษณ์ของแก๊งนางฟ้า

ทาแป้งโอ้กโลกขาวตั้งแต่หน้า

เหลียวเบิ่งคอเบิ่งขาคือแหล่ดำคักแน

เหลียวเบิ่งคอเบิ่งขาคือแหล่ดำคักแน

 

อ๋าวฮานี้พอแต่ได้ยินเสียง

หมอลำกะละแม่นบ้านใต้

บ้านเหนือละหูผึ่งแพ่แว่มาแม้สูรวมแก๊ง

นางฟ้าสิแปลงโฉม

โดดด่งด่งละกะดิ้นด่าวด่าวใส่ผู้บ่าวไทบ้าน

ไทบ้านให้เพิ่นแนม

แนมมาแล้วกะแลกเฟสแลกไลน์

ผู้ไลฟ์สดกะละแม่นหน้าฮ้าน

เอิ้นหมู่พวกมาม่วนนำกัน

เด้ละนอพี่น้องเอ่ย

เอิ่งเอย เอ่อ เอิงเอย

เอิ่งเอย เอ่อ เอิงเอย

เด๋ออ้ายเด่อ เด๋ออ้ายเด่อ

เด๋ออ้ายเด่อ ล่ะเด้อๆ อ้ายเด่อ

 

แก๊งส์นางฟ้าฉายาผู้บ่าวเอิ้น

แคปชั่นของเพิ่นของเพิ่นของเพิ่น

ให้เอิ้นว่านางฟ้า

เมาเหล้าละกะเด้าแง๊บๆ

เอาผู้ชายละกะเด้างั๊บๆ

นางฟ้าล่ะคือแหล่ปื้อๆ

ได๋แท่ถืกแสงสื่อๆคือเจาว่าละหือ

อั่นว่าไฟแสงสีเปลี่ยนผีให้เป็นคน

 

พวกเฮาแก๊งส์นางฟ้า

มื้อนี้หนาสิพาม่วน

เด้าหน้าฮ้านอยู่ถ้วนๆ

บ่เป็นการรบกวนซุมเจ้าดอกน้อ

บ่เป็นการรบกวนซุมเจ้าดอกน้อ

 

แพงเหล้าขาวเมาหัวสัก

นี่คือเอกลักษณ์ของแก๊งนางฟ้า

ทาแป้งโอ้กโลกขาวตั้งแต่หน้า

เหลียวเบิ่งคอเบิ่งขาคือแหล่ดำคักแน

เหลียวเบิ่งคอเบิ่งขาคือแหล่ดำคักแน

 

อ๋าวฮานี้พอแต่ได้ยินเสียง

หมอลำกะละแม่นบ้านใต้

บ้านเหนือละหูผึ่งแพ่แว่มาแม้สูรวมแก๊ง

นางฟ้าสิแปลงโฉม

โดดด่งด่งละกะดิ้นด่าวด่าวใส่ผู้บ่าวไทบ้าน

ไทบ้านให้เพิ่นแนม

แนมมาแล้วกะแลกเฟสแลกไลน์

ผู้ไลฟ์สดกะละแม่นหน้าฮ้าน

เอิ้นหมู่พวกมาม่วนนำกัน

เด้ละนอพี่น้องเอ่ย

เอิ่งเอย เอ่อ เอิงเอย

เอิ่งเอย เอ่อ เอิงเอย

เด๋ออ้ายเด่อ เด๋ออ้ายเด่อ

เด๋ออ้ายเด่อ ล่ะเด้อๆ อ้ายเด่อ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

cover
00:0000:00
jooxPlayer_playQuery_title

jooxPlayer_noSongAdded_title