เหตุผล

เพชร สหรัตน์3 ธ.ค. 2014

เนื้อเพลง

เหตุผล - เพชร สหรัตน์ (Petch Saharat)

Written by:เพชร สหรัตน์

ก็เพราะว่ารักจึงยอมทุ่มเทให้เธอ

ก็เพราะว่ารักจึงยอมให้เธอทุกอย่าง

ก็เพราะว่ารักจึงยอมต้องเดินแยกทาง

 

ก็เพราะว่ารักจึงทำตามที่เธอต้องการ

ก็เพราะว่ารักก็เลยต้องทำแบบนั้น

และฉันก็พอเข้าใจเธอ

 

เธอเองก็คงไม่เคยจะคิดอ้อนวอน

เธอเองก็คงต้องพอใจอย่างแน่นอน

เธอเองก็คงมีเขา เป็นตัวสำรอง

 

เธอเองไม่เคยบอกใครว่ามีเจ้าของ

เธอเองไม่เคยบอกฉันเป็นตัวสำรอง

 

เพราะรักจึงต้องจากเธอ

 

นี่คือเหตุผล ของคนที่รักเธอ แม้เธอไม่เคยสนใจ

 

เปรียบดังดอกไม้สวยงาม ร่วงสู่ดิน

 

จะรักเธอไปแบบนี้ เรื่อย ๆ ไป จวบจนลมหายใจสิ้น

 

จะยอมกินหยดน้ำตา แทนใบหน้าเธอ

 

นี่คือเหตุผล ของคนที่รักเธอ แม้เธอไม่เคยสนใจ

 

เปรียบดังดอกไม้สวยงาม ร่วงสู่ดิน

 

จะรักเธอไปแบบนี้ เรื่อย ๆ ไป จวบจนลมหายใจสิ้น

 

จะยอมกินหยดน้ำตา แทนใบหน้าเธอ

 

นี่คือเหตุผล ของคนที่รักเธอ แม้เธอไม่เคยสนใจ

 

เปรียบดังดอกไม้สวยงาม ร่วงสู่ดิน

 

จะรักเธอไปแบบนี้ เรื่อย ๆ ไป จวบจนลมหายใจสิ้น

 

จะยอมกินหยดน้ำตา แทนใบหน้าเธอ

 

นี่คือเหตุผล ของคนที่รักเธอ แม้เธอไม่เคยสนใจ

 

เปรียบดังดอกไม้สวยงาม ร่วงสู่ดิน

 

จะรักเธอไปแบบนี้ เรื่อย ๆ ไป จวบจนลมหายใจสิ้น

 

จะยอมกินหยดน้ำตา แทนใบหน้าเธอ

 

นี่คือเหตุผล ของคนที่รักเธอ แม้เธอไม่เคยสนใจ

 

เปรียบดังดอกไม้สวยงาม ร่วงสู่ดิน

 

จะรักเธอไปแบบนี้ เรื่อย ๆ ไป จวบจนลมหายใจสิ้น

 

จะยอมกินหยดน้ำตา แทนใบหน้าเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***