แล้วไปแล้ว

มอส ปฏิภาณ15 ก.ย. 2011

เนื้อเพลง

เพลง: แล้วไปแล้ว

ศิลปิน: มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์

ที่ผ่านมานั้น ไม่เคยจะสนใจฉันใช่ไหม

ไม่เคยเข้าใจฉันเลยใช่ไหม

เจ็บปวดเข้าแล้วเธอถึงเข้าใจ

เมื่อถูกใครคนนั้นเขาทำร้าย

ทำร้ายจนเธอต้องเสียน้ำตา

เพิ่งเข้าใจใช่ไหมถึงมาหา มาบอกว่าเสียใจ

สิ่งที่ผ่านที่แล้วไปแล้ว ให้แล้วไปเถอะ

ไม่คิดให้ทุกข์ให้เศร้าใจ

สิ่งที่ผ่านที่แล้วไปแล้ว บอกเลยฉันเข้าใจ

ฉันให้อภัยตั้งนานแล้ว

จิตใจของฉัน กล้าแกร่งก็เพราะเธอนั้นจากไป

ก็อยากให้เข้มแข็งเข้าไว้

ให้ผ่านให้พ้นไปเหมือนอย่างฉัน

เมื่อถูกใครคนนั้นเขาทำร้าย

ทำร้ายจนเธอต้องเสียน้ำตา

เพิ่งเข้าใจใช่ไหมถึงมาหา มาบอกว่าเสียใจ

สิ่งที่ผ่านที่แล้วไปแล้ว ให้แล้วไปเถอะ

ไม่คิดให้ทุกข์ให้เศร้าใจ

สิ่งที่ผ่านที่แล้วไปแล้ว บอกเลยฉันเข้าใจ

ฉันให้อภัยตั้งนานแล้ว

สิ่งที่ผ่านที่แล้วไปแล้ว ให้แล้วไปเถอะ

ไม่คิดให้ทุกข์ให้เศร้าใจ

สิ่งที่ผ่านที่แล้วไปแล้ว บอกเลยฉันเข้าใจ

ฉันให้อภัยตั้งนานแล้ว

สิ่งที่ผ่านที่แล้วไปแล้ว ให้แล้วไปเถอะ

ไม่คิดให้ทุกข์ให้เศร้าใจ

สิ่งที่ผ่านที่แล้วไปแล้ว บอกเลยฉันเข้าใจ

ฉันให้อภัยตั้งนานแล้ว

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***