เพลงในคืนสุดท้าย

โอเด็ต18 ม.ค. 2005

เนื้อเพลง

เพลงในคืนสุดท้าย - โอเด็ต (Odette)

Written by:เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์/จิตรกร มงคลธรรม

คืนอันร้อนรุมรุมร้อน

และเร่งเร้า

ซ้ำยังคลุกเคล้ากับบทเพลง

 

ที่ตื่นตาตื่นตัว

เงาที่มืดสลัวบรรยากาศ

 

คืนที่ไร้เธอคืนที่โหดร้าย

 

ใจก็เลยวุ่นวายอยู่ตรงนี้

 

เคยคลุกคลีชิดกัน

 

แค่เธอกับฉัน ในวันเก่า

 

เสียงของผู้คน

 

สนุกปนเปกับเสียงแห่งเพลง

 

สลับกับสีแห่งแสงไฟ

 

ที่โลมไล้ ให้เมามัน

 

เพลงก็เพลงเก่า

 

หลากหลากลีลาที่เคยออก

ท่าทางอยู่ กลางผู้คน

 

ที่ไม่สน เรื่องคนอื่น

 

คืนอันร้อนรุมรุมร้อน

และเร่งเร้า

 

ซ้ำยังคลุกเคล้ากับบทเพลง

 

ที่ตื่นตาตื่นตัว

 

เงาที่มืดสลัว บรรยากาศ

 

คืนที่ไร้เธอคืนที่โหดร้าย

 

ใจก็เลยวุ่นวายอยู่ตรงนี้

 

เคยคลุกคลีชิดกัน

 

แค่เธอกับฉัน ในวันเก่า

 

เสียง ก็เริ่มแผ่ว

 

ประหนึ่งเป็นแวว

 

ว่าขอจากไป

 

จะกลับมาพบและเห็นใจ

 

อีกเมื่อไร ไม่สัญญา

 

เธอ ก็เช่นกัน

 

หากอยากจะมาก็มา

หากไม่อยากมาก็เดินจากไป

 

ไม่เคยที่จะสน และเข้าใจ

 

คืนอันร้อนรุมรุมร้อน

และเร่งเร้า

ซ้ำยังคลุกเคล้ากับบทเพลง

 

ที่ตื่นตาตื่นตัว

เงาที่มืดสลัว บรรยากาศ

 

คืนที่ไร้เธอคืนที่โหดร้าย

 

ใจก็เลยวุ่นวายอยู่ตรงนี้

 

เคยคลุกคลีชิดกัน

 

แค่เธอกับฉัน ในวันเก่า

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***