ภาษา (ของคน)

นันทิดา แก้วบัวสาย1 ก.พ. 1984

เนื้อเพลง

ภาษา (ของคน) - นันทิดา แก้วบัวสาย (Nantida Kaewbuasai)

Written by:วิชัย อึ้งอัมพร/เรวัต พุทธินันทน์

หากจะมีภาษาใด

 

ใช้เป็นสื่อกว้างไกล

 

ใช้รั้งให้

 

ใจคุ้นเคยกับความรัก

 

ยิ่งใหญ่

 

โลกจะสดใส

เพราะใจปลอบใจ ให้กัน

 

ใช้เป็นสื่อภาษา

 

รักอันยิ่งใหญ่

 

จะเป็นคนไหน

เป็นใคร

จะเกิดมาเป็นชนชาติใด

 

มีภาษาใจที่ตรงกัน

 

หากมีเพียงภาษาเดียว

 

ใช้เพื่อเหนี่ยวรั้งใจ

 

แม้พลั้งผิด

 

ความคิดพาเกิดปัญหา

 

น้อยใหญ่

 

คงไม่เลวร้าย

 

เพราะใจอภัย ให้กัน

 

ใช้เป็นสื่อภาษา

 

รักอันยิ่งใหญ่

 

จะเป็นคนไหน เป็นใคร

จะเกิดมาเป็นชนชาติใด

 

มีภาษาใจที่ตรงกัน

 

รัก รัก รัก ให้ความรัก

 

อย่างจริงใจ

 

รัก รัก ไว้ เข้าใจเขา

 

ดั่งใจเรา

 

รัก ทุก คน

ไม่เคยเว้น เช่นตัวเรา

 

จะอยู่ห่างกันแสนไกล

 

จะส่งสื่อความรักไป

 

ตามภาษาใจที่ตรงกัน

 

รัก รัก รัก ให้ความรัก

อย่างจริงใจ

 

รัก รัก ไว้ เข้าใจเขา

 

ดั่งใจเรา

 

รัก ทุก คน ไม่เคยเว้น

เช่นตัวเรา

 

จะอยู่ห่างกันแสนไกล

 

จะส่งสื่อความรักไป

 

ตามภาษาใจที่ตรงกัน

 

รัก รัก รัก ให้ความรัก

อย่างจริงใจ

 

รัก รัก ไว้ เข้าใจเขา

 

ดั่งใจเรา

 

รัก ทุก คน ไม่เคยเว้น

 

เช่นตัวเรา

 

จะอยู่ห่างกันแสนไกล

 

จะส่งสื่อความรักไป

 

ตามภาษาใจที่ตรงกัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***